Foto: Ingrid Voet-van Vlijmen

Ondernemers in Diemen zijn tevreden

  Politiek

DIEMEN - Ondernemers in Diemen zijn over het algemeen tevreden over het ondernemersklimaat in de gemeente. Dit blijkt uit het vorig jaar in opdracht van de gemeente en MKB Nederland door Lexnova uitgevoerde onderzoek naar het ondernemersklimaat in Diemen. Als positieve punten worden genoemd dat de gemeente goed bereikbaar is en betrokken. De lijnen met de gemeente zijn kort, het contact met medewerkers is laagdrempelig.

Aanbevelingen

Wethouder Jeroen Klaasse van Economische Zaken "De resultaten van het onderzoek zijn over het algemeen zeer positief, met een aanzienlijk hogere waardering en evenwichtigere verdeling van de positieve respons over alle werklocaties. Waar wij als gemeente in 2016 nog een 6,3 scoorden, is dat in 2018 een 7,4 geworden! Wellicht dat ook de aantrekkende economie hierbij een handje heeft geholpen, maar de rapportage moedigt in ieder geval aan om op huidige weg door te gaan en daarnaast alert te blijven op signalen van het bedrijfsleven. De aanbevelingen uit het rapport, bijvoorbeeld over de snelheid en de flexibiliteit van vergunningverlening, zullen we dan ook zeker ter harte nemen."

Het onderzoek

Elke 2 à 3 jaar voert MKB Nederland landelijk het onderzoek MKB vriendelijkste gemeente uit. Doel is gemeenten inzicht in de waardering van ondernemers te geven en te stimuleren om het lokale ondernemersklimaat te verbeteren. Hierbij wordt aan ondernemers in den lande gevraagd een digitale vragenlijst over de gemeentelijke dienstverlening in te vullen. Diemen heeft, evenals bij het vorige onderzoek in 2015/2016, actief deelgenomen door ondernemers op de enquête te attenderen en gebruik te maken van de mogelijkheid om extra vragen toe te voegen. De resultaten bieden de gemeente de mogelijkheid om - in aanvulling op de signalen bij de gemeentelijke contacten met ondernemers - een algemeen beeld van de waardering van de dienstverlening en eventuele verbeterpunten te krijgen.

Meer berichten