Afbeelding
Foto: Trudy Kroese

Boog: 'Fusieplan is noodgreep onmachtig en onzeker Amstelveen'

Politiek

DIEMEN - Vandaag heeft burgemeester Eenhoorn namens Amstelveen gepleit voor één grote Amstelland-gemeente, bestaande uit Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel zonder Duivendrecht. Voor Diemen en Duivendrecht lijkt Amstelveen te zinspelen op een toekomst bij Amsterdam.

Noodgreep

Burgemeester Erik Boog namens het college van B en W van Diemen: "Het is op zijn minst opmerkelijk te noemen dat Amstelveen zich aanmatigt uitspraken te doen over de toekomst van andere gemeentes. Blijkbaar voelt Amstelveen zich onmachtig en onzeker. De samenwerking tussen Amstelveen en Aalsmeer gaat niet goed en ze zijn onzeker over hun positie in de MRA (Metropoolregio Amsterdam). Dit pleidooi zien wij daarom als een noodgreep, want de verdere analyse van Eenhoorn is zeer mager en eenzijdig. Wij zien in ieder geval niets in dit grootschalige fusieplan. Ook de wijze waarop dit voorstel is gedaan bevreemdt ons. Pas vanmorgen zijn collega-burgemeesters in de regio op de hoogte gesteld en is dit zogenaamde 'verslag van een bestuurlijke verkenning', samen met een Amstelveens persbericht, gedeeld. Zo'n handelswijze levert ook geen bijdrage aan een open discussie over samenwerking in de regio."

Amstelveen kan niet samenwerken

"Op meerdere punten in haar eigen notitie geeft Amstelveen aan regionale samenwerking als moeizaam en complex te ervaren. Klaarblijkelijk is de oplossing van Amstelveen een grote bestuurlijke fusie van bijna alle gemeentes in de MRA Regio. Ook Haarlemmermeer, de grote, meest westelijke partner binnen de MRA Regio Amstelland-Meerlanden, valt buiten de door Amstelveen beoogde Amstelland Gemeente, hetgeen het beeld versterkt dat Amstelveen zichzelf te klein vindt om een vuist te maken in de regio", aldus de gemeente Diemen.

Erik Boog: "Los van de overvaltactiek ben ik verbaasd over deze houding van Amstelveen. Diemen is kleiner en wij ervaren de samenwerking binnen de deelregio en binnen de MRA als positief, constructief en van toegevoegde waarde. Je moet het natuurlijk wel wíllen."

Het botert niet meer tussen Amstelveen en Aalsmeer

"Expliciet en impliciet maakt de notitie van Amstelveen duidelijk dat de relatie met haar ambtelijke fusiepartner Aalsmeer moeizaam is. Om dat tot het probleem van andere gemeentes te maken, terwijl Amstelveen er met één fusiepartner al niet uitkomt is cynisch en zet de samenwerking in de regio en de door Amstelveen verlangde vervolggesprekken nogal onder druk", aldus de gemeente Diemen.

Uit de krant