Peter Prins, fractievoorzitter van Ouderenpartij Diemen.
Peter Prins, fractievoorzitter van Ouderenpartij Diemen. Foto: Trudy Kroese

Ouderenpartij Diemen dient motie in over woonplicht

Politiek

DIEMEN - De Ouderenpartij Diemen wil dat voor eigenaren van koopwoningen een woonplicht wordt ingevoerd. De Ouderenpartij Diemen dient hierover een motie in tijdens de besluitvormende gemeenteraadsvergadering op donderdag 31 mei.

De oppositiepartij heeft in maart aan het college van Burgemeester en Wethouders schriftelijke vragen gesteld over woonplicht voor eigenaren. "Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat een dergelijke wooningsplicht in Diemen niet bestaat", aldus de Ouderenpartij Diemen.

Schaarste

"In Diemen wordt een onbekend aantal woningen door eigenaren verhuurd voor andere doeleinden dan het zelf bewonen van die woning. Dit verschijnsel doet zich voor in nieuwbouwwijken en wijken die al langer bestaan. De schaarste aan betaalbare en passende woningen in Diemen neemt hierdoor toe en de huurprijzen stijgen. Verschillende doelgroepen woningzoekenden uit Diemen (starters, jongeren, senioren, potentiële doorstromers, gehandicapten, mensen met lage en middeninkomens, urgente woningzoekenden en mensen die economisch gebonden zijn aan Diemen) worden hierdoor getroffen", aldus de Ouderenpartij Diemen.

De Ouderenpartij Diemen stelt dat het college van B en W een zelfbewoningsplicht in de nieuwbouw in het najaar wil behandelen tijdens de vaststelling van de Woonvisie. De partij wijst erop dat de overlast van het verhuren van woningen door eigenaren aan derden nu al groot is in Diemen.

Uit de krant

Voorproefje WeesperNieuws Extra? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief