Afbeelding
Foto: Pexels

Provincie op weg naar slim en schoon vrachtvervoer

Natuur en Milieu

DIEMEM - Meer vervoer over het water, vrachtwagens en binnenvaartschepen op waterstof en bloemen die met 1000 kilometer per uur langs de snelweg suizen. De provincie onderzoekt, test en betaalt mee aan slimmer en schoner vrachtvervoer in Noord-Holland. 

“Het wordt steeds drukker op onze wegen”, meldt Jeroen Olthof, gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid.

“Ondanks de coronamaatregelen staan we weer elke dag in de file. Tot 2040 komen er minimaal 230.000 woningen en 200.000 banen bij in Noord-Holland.”

Veranderen
“Als we ons reisgedrag en goederenvervoer niet veranderen, leidt dat tot 40% meer verkeer en CO2-uitstoot én we staan met z’n allen stil”, voegt de provincie daaraan toe. “Het moet dus anders.”

Het beleid van de provincie Noord-Holland richt zich daarom op het stimuleren van bewust reisgedrag met schonere vervoermiddelen, geholpen door slimme systemen. Dit houdt ook de ontwikkeling van veilige alternatieven voor het wegverkeer, waaronder het vrachtverkeer.

Vervoer over water
Een eerste alternatief is voor vrachtwagens meer vrachtvervoer over water. “Wij beheren 250 kilometer vaarweg en een ‘blauwe golf’ die ervoor zorgt dat binnenvaartschepen vlot langs bruggen en sluizen kunnen”, aldus de provincie.

Om het aantal vrachtwagens in de toekomst nog verder te verminderen, betaalt Noord-Holland in Alkmaar mee aan de aanleg van een haven met keerkom bij bedrijventerrein Boekelermeer. 

Cargoloop
Daarnaast kan de cargoloop op veelgebruikte vrachtroutes een alternatief zijn voor de vrachtwagen. Dit is een vacuümbuis, waarin goederen met 1000 km/uur stil en schoon verplaatst worden.

De provincie werkt mee aan onderzoek naar de mogelijkheden voor zo’n cargoloop. Er wordt gedacht aan een tracé dat parallel loopt aan de A4, waarbij de bloemenveilingen van Naaldwijk en Aalsmeer met Schiphol worden verbonden. 

Waterstof en elektriciteit
Tevens ondersteunt de provincie de ontwikkeling van waterstoftanks in Noord-Holland. “Als er meer vrachtwagens en binnenvaartschepen waterstof of elektriciteit gebruiken in plaats van fossiele brandstoffen zoals scheepsdiesel, scheelt dat heel veel herrie en uitlaatgassen.”

In de Agenda Slimme en Schone Logistiek omschrijft de provincie de ambities die bijdragen aan verduurzaming van de logistieke sector in Noord-Holland.

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief