Afbeelding
Foto: Bas Beentjes

Provincie investeert in zonnepanelen op parkeerterreinen

Natuur en Milieu

REGIO - De provincie Noord-Holland wil stimuleren dat meer parkeerterreinen met zonnepanelen worden overkapt.

Met een financiële impuls van 1,5 miljoen euro hoopt de provincie initiatiefnemers over de streep te trekken om plannen te realiseren bij parkeerterreinen die daar geschikt voor zijn.

Win-win
Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat en Energie: “De potentie van overkappingen met zonnepanelen boven parkeerterreinen in Noord-Holland is enorm.”

“Als we die potentie benutten, leveren wij niet alleen een bijdrage aan de CO2 reductie door het plaatselijk opwekken van duurzame energie, maar kan het parkeerterrein hiermee ook voldoen aan zijn eigen elektriciteitsbehoefte.”

“Denk aan laadpalen voor elektrische auto’s of verlichting op het eigen terrein.” Bovendien kunnen de auto’s op zonnige dagen in de schaduw van de overkappingen staan en wordt schaarse ruimte optimaal benut. “Een mooie win-win situatie voor iedereen.”

Kostbare zaak
“We merken helaas wel dat het realiseren van deze zogenoemde ‘solar carports’ nog een kostbare zaak is en initiatiefnemers het nog niet altijd aandurven”, aldus Stigter.

Een solar carport is namelijk duurder dan traditionele toepassingen van zonne-energie op daken en velden.

Om de drempel bij initiatiefnemers te verlagen, stelt de provincie geld beschikbaar voor verder onderzoek naar de haalbaarheid van solar carports op potentiële locaties. 

Tool
Met de in 2020 ontwikkelde tool Park the Sun kan iedereen zien welke parkeerterreinen in Noord-Holland geschikt zijn voor het opwekken van zonne-energie.

Daarnaast kan subsidie aangevraagd worden voor het realiseren van de solar carport zelf. En als een initiatiefnemer tijdelijke opslag van elektriciteit in de carport wil realiseren, bijvoorbeeld met een batterij, komt die ook in aanmerking voor subsidie.

Gemeenten, energiecoöperaties, parkeermanagementorganisaties, ondernemers en maatschappelijke instellingen in Noord-Holland kunnen vanaf 15 februari 2022 subsidie aanvragen in het Subsidieloket.

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief