Afbeelding
Foto: Oscar Borghardt

Afvalplan voor meer afvalscheiding

Natuur en Milieu

DIEMEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft in het Afvalplan 2020 maatregelen opgenomen om afval meer en beter te kunnen scheiden zodat er minder restafval overblijft.

Het plan wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Beter voor milieu
In het plan staan acties die er onder andere voor moeten gaan zorgen dat bewoners meer mogelijkheden krijgen om hun afval beter te scheiden. Nu zijn de bewoners daarover niet zo tevreden, meldt verantwoordelijk wethouder Sikkes. "Daar gaat de gemeente iets aan doen. Door het scheiden van afval makkelijker te maken, blijft er minder restafval over. Dat is beter voor het milieu en scheelt in de kosten."

De eerste stap is het bieden van voorzieningen voor een betere inzameling van het groente-, fruit- en tuinafval (gft), een waardevolle grondstof. Er wordt onder andere compost en groengas van gemaakt. 

Buurtafvalplan
Per buurt zal gekeken worden wat bewoners, naast de gft-inzameling, nog kunnen en willen doen om nog meer afval te scheiden. Dat wordt vastgelegd in een buurtafvalplan en daarna kan de buurt aan de slag. Sikkes: "Ik ben benieuwd met wat voor creatieve ideeën inwoners komen en welke buurt het meest fanatiek gaat worden met afval scheiden!”

De gemiddelde Diemenaar produceert op dit moment meer dan 220 kilo restafval. In het coalitieakkoord is vastgelegd dat het doel is om de hoeveelheid ongescheiden restafval terug te dringen richting de landelijke norm van 100 kilo in 2020.

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief