Afbeelding
Foto: G.J. Schultz

Gemeente dient zienswijze in over biomassacentrale Nuon

Natuur en Milieu

DIEMEN - De gemeente heeft geconstateerd dat voor de aanvraag van de vereiste vergunning voor de biomassacentrale van Nuon op grond van de Wet natuurbescherming het Programma Aanpak Stikstof (PAS) wordt toegepast. Dit is voor het college van B en W reden om bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een zienswijze in te dienen.

Het college van B en W stelt de toepassing van het PAS ter discussie. Er is landelijk veel discussie of een beoordeling op grond van PAS wel is toegestaan. De kritiek is dat door toepassing van PAS de bescherming van natuurgebieden, die juist bescherming nodig hebben, onvoldoende geborgd is. Ook de Raad van State moet nog een uitspraak doen of een beoordeling van de vergunningaanvraag op basis van het PAS wel is toegestaan.

Het college wijst ook nog op enkele andere onvolkomenheden in de procedure. De reactie op deze zienswijze (waarvan nog niet bekend is wanneer die beschikbaar komt) wordt betrokken bij de verdere besluitvorming door de gemeenteraad, over de vereiste verklaring van geen bedenkingen voor de biomassacentrale.

Memo

De tekst van de zienswijze is te lezen in de memo die wethouder Jorrit Nuijens namens het college van B en W van deze week aan de gemeenteraad heeft gestuurd. In de memo geeft het college ook een update over alle andere lopende zaken rond de biomassacentrale. Deze memo wordt behandeld tijdens de informatieve raadsvergadering op 16 mei. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd en er bestaat ook de mogelijkheid om in te spreken.

De memo van het college, gericht aan de gemeenteraad en alle inwoners van Diemen, is te lezen op de website: https://www.diemen.nl/

 

 

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief