Afbeelding
Foto: Ingrid Voet-van Vlijmen

Diemense jongeren tevreden over gezondheid

Mensen

DIEMEN - Jongeren uit Diemen zijn over het algemeen tevreden over hun gezondheid. 78% van de jongeren geeft aan zich vaak of altijd fit en gezond te voelen. Ten opzichte van de rest van de regio is er onder de jongeren uit Diemen minder alcoholgebruik. Meisjes hebben in Diemen vaker depressieklachten dan jongens. Binnen Diemen valt op dat jongeren in Diemen Noord-meer genotsmiddelen gebruiken en jongeren in Diemen-Zuid minder sporten en ongezonder eten. Deze en meer resultaten blijken uit de Jeugdgezondheidsmonitor 2017-2018 van de GGD Amsterdam.

Wethouder Jeroen Klaasse: "We nemen de resultaten uit de monitor mee in onze aanpak en uitvoering, zodat we de acties in Diemen op het terrein van jeugd en gezonde leefstijl (wijk)gericht kunnen inzetten. We gaan bestaande acties en initiatieven op dit vlak nog meer onder de aandacht brengen. Samen met onze uitvoeringspartners zetten we ook nieuwe activiteiten op: zo start er binnenkort in Diemen een multidisciplinair programma voor kinderen met overgewicht waarin een diëtist en fysiotherapeut samenwerken."

Digitale vragenlijst

In de regio Amstelland is in het schooljaar 2017-2018 op alle scholen voor regulier voortgezet onderwijs (VO) de digitale vragenlijst 'Jij en je gezondheid' afgenomen. In totaal deden 3540 jongeren uit de regio (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn) mee, waarvan 303 uit Diemen. De afname van deze vragenlijst is onderdeel van het preventieve gezondheidsonderzoek van de jeugdgezondheidszorg van de GGD.

Leerlingen uit klas twee en vier beantwoorden via internet vragen over hun gezondheid, welzijn en leefstijl. De GGD Amsterdam verzamelt deze gegevens elk jaar en presenteert deze gegevens in de publicatie 'Jongeren in Beeld'. De publicatie is te downloaden via de website van GGD Amsterdam https://www.ggdgezondheidinbeeld.nl/publicaties-amstelland/

De informatie die de monitor oplevert gebruikt de gemeente onder andere om goed gemeentelijk jeugdgezondheidsbeleid te maken. Specifiek gaat de monitor in op zaken als depressie, angst en slapen, roken en alcoholgebruik, gewicht en bewegen en tot slot de thuissituatie, gamen en seksualiteit. Hierbij rapporteert de GGD op wijkniveau en naar achtergrondkenmerken.

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief