Gemeente schenkt atlassen aan openbare bibliotheek

  Mensen

DIEMEN - Wethouder Jorrit Nuijens van Sociale Zaken heeft in de openbare bibliotheek in Diemen vier atlassen overhandigd aan Emmelie Gerrits, teamleider Noord-Oost/Diemen.

Jorrit Nuijens: "Onlangs is er een conferentie geweest met professionals en vrijwilligersorganisaties die zich bezighouden met het ondersteunen van inwoners met een laag inkomen. Daarbij kwamen de meest uiteenlopende onderwerpen op tafel. De vrijwilligers van Diemer Hulp, die actief zijn in Huis van de Buurt 't Kruidvat, vroegen daarbij onder andere aandacht voor de beschikbaarheid van naslagwerken zoals de Grote Bosatlas, die veel middelbare scholieren nodig hebben voor opdrachten. Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om een dure atlas thuis te hebben. Het is dus fijn als je daarvoor terecht kunt bij de bibliotheek. Na signalen van Diemer Hulp op de Armoedeconferentie heeft de gemeente de vier atlassen aan de bibliotheek geschonken."

Dezelfde kansen

"De gemeente is ontzettend blij met organisaties zoals Diemer Hulp; signalen van dergelijke gemeentelijke partners zijn essentieel voor het samen zo goed mogelijk ondersteunen van onze inwoners. Als gemeente vinden we het belangrijk dat onze inwoners dezelfde kansen hebben. Soms gaat het daarbij om zaken die voor anderen misschien klein of onbelangrijk lijken, maar dat zeker niet zijn. Door informatie voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk en beschikbaar te maken, dragen we bij aan gelijke kansen voor alle Diemense jongeren, ongeacht het inkomen van ouders. De beschikbaarheid van atlassen was een aandachtspunt dat we snel en makkelijk op konden lossen. De andere aandachtspunten uit de conferentie vragen meer tijd, maar ook daar zijn we mee aan de slag. Bijvoorbeeld hoe bereiken we mensen die wel hulp of ondersteuning nodig hebben, maar die we niet in beeld hebben? Voor deze signaleringsfunctie willen we meer gebruik gaan maken van intermediairs", aldus Nuijens.

Signalen over armoede

"De buurtsportcoaches van de Stichting Welzijn Diemen vervullen deze rol al en dat werkt erg goed. Zij pakken in hun contacten met kinderen en jongeren signalen over armoede op en verwijzen door naar het team Sociale Zaken. De komende periode gaat de gemeente met partners op zoek naar meer mogelijkheden om deze signaleringsfunctie te versterken. Met de bibliotheek hebben wij afgesproken vaker contact te hebben over het beter ondersteunen van Diemenaren met een minimum inkomen. De gemeente kan dat alleen dankzij al de vrijwilligers en de belangrijke partners, zoals de bibliotheek", aldus Nuijens.

Meer berichten