Advertentie

Hulp nodig bij outplacement?

  Ingezonden

De regelgeving rondom de Ziektewet, WIA, Werk en Zekerheid, Duurzame Inzetbaarheid, Participatie en het Arbobeleid wijzigt continu. Dit kan van invloed zijn op de ontslagbegeleiding of outplacement bij bedrijven. Bij dit traject komt veel kijken. Uw werknemer heeft recht op begeleiding naar een andere functie, waardoor u als werkgever veel verplichtingen heeft. Hiervoor zoekt u deskundige begeleiding en advies op het gebied van outplacement. Brede ervaring en diepgaande expertise zijn hierbij allesbepalend.

Wat is outplacement?
Outplacement is een traject waarbij ontslagen medewerkers of medewerkers die ontslag gaan krijgen te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan. Ontslagen kunnen om allerlei redenen vallen. Denk bijvoorbeeld aan een reorganisatie, een faillissement of omdat werkgever en werknemer om een willekeuriger reden niet mel elkaar door willen. Een outplacementtraject biedt hulp op meerdere fronten. Een werknemer kan begeleiding krijgen bij onder andere: ondersteuning bij het verwerken van het ontslag, een assessment om te kijken waar de talenten van de werknemer liggen, sollicitatietraining en ondersteuning tijdens het zoeken naar een nieuwe baan.

Outplacement op maat
U vindt de juiste ondersteuning bij een bedrijf als Werkxe. Als HR-specialist geeft Werkxe toegesneden HR-advies, vanuit brede kennis en ervaring. Maatwerk is essentieel voor zowel kleine als grote bedrijven, met ieder hun eigen unieke vraagstukken op het gebied van instroom, doorstroom, uitstroom, outplacement en casemanagement. De beste antwoorden op deze vraagstukken komen tot stand binnen de samenwerking van Werkxe met Xs2more en arbodienst Preventix. Werkxe is vanuit zeventien vestigingen actief in heel Nederland, zodat alle bedrijven ondersteuning kunnen krijgen die naadloos aansluit op hun specifieke branche, bedrijfssoort en organisatiestructuur.

Personeelsadvies
Met professioneel personeelsadvies van Werkxe verkleint u niet alleen uw risico's, maar creëert u ook kansen voor uw organisatie. Creatieve oplossingen buiten de gebaande paden brengen uw organisatie verder. Denk hierbij aan operationele, uitvoerende en beleidsmatige taken op HR-gebied, met speciale expertise in outplacement, casemanagement, duurzame inzetbaarheid en dienstverlening voor instroom, doorstroom en uitstroom. Afhankelijk van uw situatie kiest u voor doorlopend personeelsadvies, dienstverlening bij een eenmalig project, ondersteuning bij specifieke projecten of hulp bij ondercapaciteit.

Wat kan een HR-specialist voor u betekenen?
Of het nu gaat om het bouwen aan een goede organisatiestructuur, het adviseren over verbeteringen of het overdragen van kennis aan uw eigen team, u heeft passend HR-advies nodig. Ook kan de service bestaan uit ondersteuning bij projecten en ondercapaciteit, tijdelijke vervanging van de HR-afdeling, outplacement en werving en selectie van nieuw personeel. Maar ook in preventief opzicht is HR-advies van grote meerwaarde, omdat u hiermee personele risico's vermijdt en personeelskosten door bijvoorbeeld ziekteverzuim laag houdt. Beproefde methoden hiervoor zijn de door Werkxe ontwikkelde inTouch Veerkracht Monitor en de HR-Scan die alle aspecten van de organisatie doorlicht: Arbo-, personeels- en ziekteverzuimregelingen, arbeidsovereenkomsten en knelpunten én kansen binnen HRM.

Meer berichten