Advertentie

Re-integratie: twijfels onvermijdelijk?

  Ingezonden

Omdat re-integratie zelden eenvoudig is, zijn twijfels bijna onvermijdelijk. In een toch al uitdagende periode rijzen verschillende vragen. Bijvoorbeeld over de effectiviteit van het re-integratieproces. Zetten u en uw werknemer(s) wel de juiste stappen? Worden de juiste adviezen gegeven? Zijn de verwachtingen wel realistisch? Hiervoor zoekt u deskundige antwoorden, helder uiteengezet door experts in re-integratie.

Hoe twijfels weg te nemen?

Een goede oplossing om twijfels weg te nemen, kan een toetsing zijn van alle inspanningen die u en uw werknemer verrichten. Waardevol is ook het professioneel onderbouwen van het dossier voor het UWV. Een gerichte vaststelling van de belastbaarheid, volgens de richtlijnen en normen van het UWV, is ook een beproefde methode en een goed alternatief voor een second opinion of oordeel van het UWV. Xs2more biedt gerichte hulp bij twijfels over re-integratie. Een bedrijfsarts verzorgt de toetsing van en het advies over het re-integratieproces, onderzoekt de arbeidsmogelijkheden, of verzorgt de gehele eerste en tweede spoor re-integratie.

Tweede spoor re-integratie

Is het tijd voor tweede spoor re-integratie? Een essentiële vraag, gezien een te laat ingezet tweede spoor kan leiden tot een loonsanctie. Het tweede spoor behoort dan ook pas te starten als er bij de eigen werkgever geen mogelijkheden zijn. Hiervoor is het uitgangspunt het onderzoek uit het eerste spoortraject. Xs2more verzorgt indien gewenst beide sporen. Dit met een voortvarende werkwijze die volledig is afgestemd op de situatie en persoon: op basis van zijn of haar vaardigheden, kennis en ervaring verzorgt Xs2more intensieve begeleiding, en heldere rapporten met daarin alle acties waarmee u kunt aantonen dat het proces correct verlopen is. Hiervoor stellen wij eerst vast of alle mogelijkheden voldoende zijn onderzocht tijdens het eerste spoor.

Geen twijfel

Waar geen twijfel mag bestaan, is een kordate en voortvarende aanpak nodig. Volgens Xs2more vraagt dit om gedegenheid, vakkundigheid en snelheid. Vandaar dat dienstverlening intensief en persoonlijk is, of het nu gaat om zaken zoals het creëren van helderheid, het uitvoeren van de Ziektewet voor de eigenrisicodrager, of het voeren van bezwaar en beroep bij arbeidsongeschiktheid.

Meer berichten