De Muiderstraatweg maakt deel uit van de Oost-West As.
De Muiderstraatweg maakt deel uit van de Oost-West As.

Kunstopdracht Oost-West As

Cultureel

DIEMEN - Het college van B en W gaat vier kunstenaars benaderen om een model van inzicht te maken voor een kunsttoepassing langs de wandelpromenade aan de Oost-West As, de Muiderstraatweg en de Hartveldseweg.

Wethouder Lex Scholten: "Met bewoners en ondernemers op en in de buurt van de Oost-West As hebben we gebrainstormd over de toekomst van de as. Daaruit kwam onder meer naar voren dat mensen graag een fraaie, aantrekkelijke wandelboulevard langs het water gerealiseerd zouden zien. Beeldende kunst levert zonder meer een bijdrage aan de aantrekkelijkheid van een gebied; hetzij in combinatie met functionele elementen zoals bijvoorbeeld banken, hetzij als losstaand element. De gemeente is een groot voorstander van kunst langs deze beeldbepalende weg, vandaar dat er al een bedrag van € 150.000,- ten behoeve van kunst in de plannen is opgenomen. Ik denk dat een kunsttoepassing niet alleen kan bijdragen aan een fraai en aantrekkelijk verblijfsgebied, maar ook aan de herkenbaarheid en identiteit van Diemen".

Procedure

Op basis van een kunstopdracht gaat de gemeente vier kunstenaars benaderen voor het opstellen van een model van inzicht. Deze vier kunstenaars worden uitgezocht in samenspraak met een vertegenwoordiger van Buro Sant en Co. Buro Sant en Co is het bureau voor landschapsarchitectuur dat de inrichtingsontwerpen voor de Oost-West As heeft gemaakt. Een selectiecommissie, bestaande uit een vertegenwoordiger van Buro Sant en Co, de beleidsmedewerker Kunst en Cultuur, de projectleider Oost-West As, de stedenbouwkundige van de gemeente en de wethouder Kunst en Cultuur, kiest hier twee modellen uit. Deze twee modellen worden verder uitgewerkt tot een ontwerp. Inwoners kunnen vervolgens een stem uitbrengen op een van de twee ontwerpen. Uiteindelijk neemt het college een beslissing over het aan te schaffen kunstwerk.

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief