Minder tramhaltes in centrum | DiemerNieuws
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5225648&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=diemernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=111" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
De plek waar de twee haltes in de toekomst komen.
De plek waar de twee haltes in de toekomst komen. (Foto: Oscar Borghardt)

Minder tramhaltes in centrum

  Buurt / wijk

DIEMEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft de definitieve inrichtingsontwerpen vastgesteld voor de Muiderstraatweg en de Hartveldseweg, deelgebieden van de Oost-West As. De Oost-West As loopt dwars door Diemen van de A 10 naar de Provincialeweg. In het voorstel zijn onder andere het groen, de wandelboulevard, de oversteekplaatsen en de haltes van bus en tram ingetekend.

Dit betekent dat de tramhaltes ter hoogte van de Nicolaas Lublinkstraat en de Schoolstraat verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen tramhaltes in beide richtingen op de hoek van de Hartveldseweg en de Burgemeester Bickerstraat. De reden hiervoor is de door de Vervoerregio Amsterdam geambieerde versnelling van tramlijn 9.

Ambities

Wethouder Lex Scholten: "De ambities uit het ambitiedocument, dat is opgesteld in samenspraak met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden, zijn voor zover mogelijk verwerkt in het definitief ontwerp. Denk daarbij aan de wandelboulevard langs de Weespertrekvaart, inclusief zitgelegenheid en ruimte om te vissen. Ook vanuit landschappelijk oogpunt is het een doordacht ontwerp: een belangrijk element hierin is het contact met het water, ondermeer door het plaatsen van vlonders. Het geeft uitstraling aan de as, het verhoogt de verblijfswaarde en het versterkt de herkenbaarheid van het dorp. In het ontwerp is tevens ruimte opgenomen voor kunst langs de as. Zo kunnen de functies recreatie en verblijf worden versterkt. Ook kan kunst bijdragen aan 'het visitekaartje' van Diemen. De werkzaamheden aan de Oost-West As zijn ingrijpend; daar gaan we allemaal iets van merken. We doen ons best bij de uitvoering de hinder en de overlast zoveel mogelijk te beperken. Het is goed daarbij voor ogen te houden dat het eindresultaat een aanwinst voor onze gemeente zal zijn".

Sloepenhaven

In verband met de ontwikkeling van de Punt Sniep, waar voorzien is in een sloepenhaven, zijn de drijvende tuinen en de vlonder ter hoogte van de punt geschrapt uit het ontwerp. Op twee andere locaties langs de as komen wel vlonders om in dichtbij het water te kunnen zitten. Met het oog op de veiligheid heeft het college, in afwijking van het VO, gekozen voor het plaatsen van een laag hekwerk langs de kaderand.

Vervolg en planning

De ontwerpen worden nu verder uitgewerkt in technische tekeningen. Dan zal onder meer duidelijk worden of aanpassingen noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld door de ligging van kabels en leidingen of andere knelpunten. Op grond van de definitieve ontwerpen zal de Vervoerregio het definitieve subsidiebedrag vaststellen. Gestreefd wordt naar een start van de werkzaamheden in één van beide deelgebieden in het eerste kwartaal van 2019. De doorlooptijd van beide deelgebieden zal ruim twee jaar bedragen.

Meer informatie is te vinden op  www.diemen.nl/oostwestas.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5225648&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=diemernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=111" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5225650&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=diemernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=111" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>