Er is fel verzet tegen de mogelijke komst van windmolens vlakbij Driemond.
Er is fel verzet tegen de mogelijke komst van windmolens vlakbij Driemond. Foto: WeesperNieuws

Informatieavond over zoekgebieden windmolens Diemen

Buurt & wijk

WEESP/DIEMEN Het college van B&W Diemen maakt met een plan milieueffectrapport (MER) een volgende stap in het zoekproces naar plaatsingsmogelijkheden voor windmolens in Diemen. Er zijn op dit moment nog 5 plekken in beeld, waaronder vlakbij Driemond. Omdat sommige zoekgebieden in Diemen dicht bij Amsterdam liggen, wil de gemeente Diemen ook Amsterdammers informeren over en betrekken bij de ‘plan-MER procedure’. Dat kan door het bijwonen van een informatieavond die op 12 oktober vanaf 19.30 uur wordt gehouden in het gemeentehuis van Diemen en door het indienen van een zienswijze.

Diemen heeft nog vier zoekgebieden over, waarvan twee in de elleboog van de A1 en de spoorweg, vlakbij Driemond. Deze zoekgebieden gehandhaafd omdat deze zoekgebieden volgens de gemeente Diemen op voldoende afstand liggen van het open landschap. Daarnaast liggen ze aan de rand van het Diemerbos waardoor natuurschade wordt beperkt en deze zoekgebieden liggen tussen en nabij bestaande zware infrastructuur van spoor, weg en kanaal. In Driemond en Weespersluis is fel verzet tegen deze zoekgebieden.  

Nog niet besloten

Er is nog niet besloten of er daadwerkelijk windmolens komen in Diemen. Voor een weloverwogen besluit of en waar windmolens op het grondgebied van Diemen gerealiseerd mogen worden, is het van belang om de effecten op de omgeving goed in kaart te brengen. Dit doet Diemen, net als Amsterdam, door middel van een milieueffectrapportage. Het onderzoek dat wordt gedaan bij deze plan MER, gaat onder andere over ecologie en landschap, maar ook over gezondheidsaspecten zoals slagschaduw, geluid en lichthinder.

De plan MER-procedure begint met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In deze notitie staan de uitgangspunten, welke milieuaspecten zij gaan onderzoeken en de manier waarop. Het college van B&W Diemen heeft deze NRD op 23 september en voor de duur van zes weken ter inzage gelegd.
Als de inspraak over de NRD is afgerond, start adviesbureau Antea Group met de onderzoeken en het opstellen van het MER. De verwachting is dat dat in de eerste helft van 2023 klaar is. Ook dat rapport zal dan 6 weken ter inzage liggen en daarop kunnen opnieuw zienswijzen worden ingediend. Halverwege het onderzoek en bij de afronding van het MER worden ook weer informatiebijeenkomsten voor inwoners georganiseerd. Dan brengt ook de onafhankelijke commissie MER een advies uit over het rapport. Het MER is de basis voor een besluit van de gemeenteraad Diemen over de vraag óf en zo ja, waar ontwikkeling van windmolens in Diemen gewenst is.

Uit de krant

Voorproefje WeesperNieuws Extra? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief