Jeroen van de Kraats en Yourick Fokker, beiden van Depot Diemen, Lex Scholten, wethouder gemeente Diemen, Ruud Snelderwaard, directeur Nuoncentrale Diemen, Joop Saan, eigenaar Koninklijke Saan.
Jeroen van de Kraats en Yourick Fokker, beiden van Depot Diemen, Lex Scholten, wethouder gemeente Diemen, Ruud Snelderwaard, directeur Nuoncentrale Diemen, Joop Saan, eigenaar Koninklijke Saan. Foto: Koninklijke Saan.

Onderzoek nieuwe huisvesting Koninklijke Saan aan Overdiemerweg

Bedrijven

DIEMEN - Koninklijke Saan, de gemeente Diemen, Depot Diemen en Nuon hebben dinsdag een intentieovereenkomst getekend voor het onderzoeken van nieuwe huisvesting voor Koninklijke Saan binnen de de gemeente Diemen.

De vier partijen hebben daarmee de intentie om te onderzoeken of de locatie - gelegen aan de Overdiemerweg en in eigendom van Nuon - de meest geschikte locatie is voor de nieuwe huisvesting van Saan formeel bekrachtigd.

Verder ontwikkelen

Koninklijke Saan heeft momenteel haar hoofdvestiging en een tweede bedrijfsterrein aan de Weesperstraat in Diemen. De hoofdvestiging is meer dan veertig jaar geleden gebouwd. De bedrijfsgebouwen zijn toe aan een grondige renovatie. Bovendien is de verdeling over twee terreinen niet meer ideaal en is de huidige ligging in de directe nabijheid van woongebieden niet wenselijk. Saan is daarom op zoek naar een nieuwe locatie waar het bedrijf zich weer verder kan ontwikkelen. Het bedrijf is al sinds de oprichting, 120 jaar geleden, verbonden aan Diemen en wil graag binnen de gemeente blijven. De gemeente wil zich inspannen om Saan, dat voor veel werkgelegenheid zorgt en een ruime maatschappelijke bijdrage levert, te helpen bij het vinden van passende huisvesting binnen de gemeentegrenzen.

Nuon

Nuon heeft een terrein voor de productie en distributie van elektriciteit op eigen grond aan de Overdiemerweg in Diemen. Voor de bedrijfsvoering van de elektriciteitscentrale is niet alle grond in gebruik en Nuon is bereid om in gesprek te treden met Saan inzake het in erfpacht uitgeven van het stuk grond voor een functie die bij de bedrijfsvoering van Nuon past.

Depot Diemen is de conceptontwikkelaar die samen met de partijen onderzoekt of de huisvestingbehoefte van Saan te realiseren is op het stuk grond van Nuon.

Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst hebben Saan, gemeente Diemen, Depot Diemen en Nuon geen bindende afspraken gemaakt, maar is men wel overeengekomen zich actief in te spannen om tot goede en bindende afspraken te komen die de nieuwbouw voor Saan mogelijk maken.

Woningbouw

Wethouder ruimtelijke ontwikkeling Lex Scholten is blij met deze stap. "De ontwikkelaar Depot Diemen zou hier een distributiecentrum bouwen. Dat wordt nu omgezet nu blijkt dat een vestiging van Saan op die locatie tot de mogelijkheden behoort. De gemeente heeft alle betrokken partijen bij elkaar gebracht met dit resultaat. Ik verwacht dat nog dit jaar alle contracten kunnen worden getekend. Wat er met de huidige locatie van Saan gaat gebeuren is nog niet bekend. Woningbouw op die plaats behoort wat de gemeente betreft tot de mogelijkheden."

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief