Afbeelding

Gemeente verlaagt eigen bijdrage begeleiding en dagbesteding

Algemeen

DIEMEN - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten de eigen bijdrage die gevraagd wordt voor gebruikers van begeleiding en dagbesteding op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) met ingang van 1 januari 2016 te verlagen.

Het college is van mening dat begeleiding en dagbesteding waardevolle instrumenten zijn waar zoveel mogelijk mensen gebruik van moeten kunnen maken met een zo laag mogelijke eigen bijdrage.

Wethouder Grondel van Welzijn en Zorg: "Sinds 1 januari 2015 zijn begeleiding en dagbesteding opgenomen in de Wmo en niet langer in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De gemeente voert de Wmo uit. Voor begeleiding en dagbesteding betalen mensen een eigen bijdrage. Binnen de Wmo wordt bij de berekening van de eigen bijdrage rekening gehouden met de kostprijs van een voorziening; binnen de AWBZ was dat niet het geval, daarbij ging men uit van een lager bedrag. Bestaande gebruikers hebben vorig jaar nog gebruik gemaakt van het overgangsrecht waardoor zij een lagere eigen bijdrage betaalden. Toepassing van de Wmo-systematiek voor het berekenen van de eigen bijdrage voor 2016 zou voor een deel van deze gebruikers een fors hogere eigen bijdrage opleveren. Het college vindt het belangrijk dat iedereen op z'n eigen manier mee kan doen aan onze samenleving ook in de vorm van voorzieningen als dagbesteding of individuele begeleiding. Door het verlagen van de eigen bijdrage houden we deze voorzieningen laagdrempelig en toegankelijk voor zoveel mogelijk mensen."

Uit de krant