22Fest in 2015; de organisatie meldt dat de volgende editie op 23 juli 2016 in het Diemerbos plaatsvindt.
22Fest in 2015; de organisatie meldt dat de volgende editie op 23 juli 2016 in het Diemerbos plaatsvindt.

Diemerbos: evenveel festivals als in 2015, minder geluid

Algemeen

DIEMEN - Het college van B en W gaat de gemeenteraad voorstellen om dit jaar evenveel festivals in het Diemerbos mogelijk te maken als afgelopen jaar. Dat wil zeggen dat er in de zomer van 2016 gedurende vier weekenden acht festivals zijn toegestaan. Wel wordt voor twee weekenden een lager geluidsniveau opgelegd.

In 2014 zijn er voor het eerst grootschalige evenementen gehouden in het Diemerbos. Omdat bleek dat deze in een behoefte voorzien, is in 2015 bij wijze van pilot toegestaan dat er gedurende vier weekenden maximaal acht evenementen plaatsvonden. Dat is afgelopen najaar uitgebreid geëvalueerd. In algemene zin is het beeld van de festivals positief, meldt de gemeente. Bezoekers, de eigenaar/beheerder van het bos en de festivalorganisatoren oordelen positief en ook gemeente en hulpdiensten zijn tevreden over het verloop van de evenementen van 2015, maar zij zien ook verbeterpunten. Kritische geluiden van omwonenden en gebruikers van het bos betroffen met name de geluidsoverlast en de beperkingen in het gebruik van het bos.

Lastige afweging
Het is volgens verantwoordelijk wethouder Ruud Grondel voor het college een lastige afweging geweest: "Het Diemerbos is bedoeld als recreatieplek voor een breed publiek, tegelijkertijd wil je niet dat er grote overlast ontstaat. Het is voor ons als lokale overheid een zoektocht naar de balans tussen plezier voor de bezoekers en inkomsten voor het beheer van het bos enerzijds en voorkomen van hinder voor omwonenden en andere gebruikers van het bos anderzijds." Het college stelt nu voor scherpere geluidsnormen te hanteren en een aantal maatregelen te nemen om de toegankelijkheid voor andere bezoekers van het bos te verbeteren.

Raad
Het is de bedoeling dat de gemeenteraad in februari over het voorstel van het college spreekt. Tot en met 4 februari kunnen inspraakreacties op het voorstel worden ingediend.

22Fest
Het eerste festival heeft al laten weten ook in 2016 naar het Diemerbos te komen: 22Fest meldt dat het festival op 23 juli plaatsvindt.

Lees verder in het DiemerNieuws van 14 januari.

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief