Maïta van der Mark.
Maïta van der Mark.

SP Diemen trekt wethouder terug uit college

Algemeen

DIEMEN - De SP heeft besloten om haar wethouder Maïta van der Mark terug te trekken. Door het vertrek van de raadsleden Miek Wijnbergen en Leon Smits uit de fractie van de SP is er volgens de partij een te smalle basis ontstaan om zinvol deel te nemen aan de coalitie.

Wijnbergen en Smits zijn verdergegaan als Diemen Linksaf.

Stabiel bestuur
SP-raadslid Wim van Vugt: "Diemen verdient een stabiel bestuur, want er liggen nog een aantal belangrijke ambities die verwezenlijkt moeten worden. Met dit besluit om terug te treden maakt SP Diemen de weg vrij voor een andere oplossing."

Trots
SP Diemen laat weten trots te zijn dat zij sinds 2010 heeft bijgedragen aan een stabiel en krachtig bestuur dat vele mooie resultaten heeft opgeleverd. De partij noemt hier: financiële ondersteuning voor meer mensen met een laag inkomen uit arbeid, pensioen of uitkering; extra geld voor het begeleiden van mensen vanuit een uitkering naar werk; een bestuur dat dicht bij de mensen staat en weet wat er leeft en daar naar handelt; en leefbare wijken en goede voorzieningen voor iedere beurs.

Constructief
SP Diemen meldt dat zij zich constructief zal opstellen, een bijdrage zal blijven leveren aan een stabiel gemeentebestuur en het huidige coalitieakkoord zal blijven steunen. Tegelijkertijd zal SP Diemen erop toezien dat de voor haar belangrijke onderwerpen uit het coalitieakkoord worden uitgevoerd, zoals het voornemen voor de bouw van sociale woningen in Diemen, het intensieve armoedebeleid en begeleiding van uitkeringsgerechtigden naar werk dat loont.

Tweede gespreksronde
De coalitiepartijen hebben donderdagavond 7 januari besloten met alle partijen een tweede gespreksronde te starten. De fractievoorzitters van de PvdA (Nico Portegijs), D66 (Kai de Haan) en GroenLinks (Nicole van Engelen) gaan deze gesprekken voeren. In de eerste ronde is vastgesteld dat het huidige coalitieakkoord in de gemeenteraad ruim gedragen wordt. De tweede gespreksronde richt zich op een nadere verdieping van de uitkomsten uit de eerste ronde, mede in het licht van het nieuwe gegeven dat de SP haar wethouder heeft teruggetrokken. Naar verwachting zal deze tweede gespreksronde op 16 januari worden afgerond.

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief