Een van de historische stenen in de Diemerdammersluis.
Een van de historische stenen in de Diemerdammersluis.

Historische stenen Diemerdammersluis bewaard

DIEMEN - Door werk aan de eeuwenoude Diemerdammersluis in de Diemerzeedijk dreigden historische stenen uit de 17e en 18e eeuw voor zeker 100 jaar uit het zicht te verdwijnen. Er lijkt nu een oplossing gevonden te zijn.

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), verantwoordelijk voor het onderhoud van de sluis, heeft besloten de sluis buiten gebruik te stellen en af te sluiten. De sluis voldoet niet meer aan de wettelijke normen voor waterkeringen. Vlak tegen de sluis aan de IJmeerzijde wordt een stalen voorzetwand geplaatst.

Drie stenen
In de Diemerdammersluis zijn drie stenen ingemetseld met ingebeitelde teksten. Deze dateren uit 1674, 1716 en 1734. "Een mooi stukje vakmanschap uit vroegere eeuwen en waarschijnlijk de oudste stenen in Diemen", denkt Peter Prins van de PvdO, tevens bestuurslid bij het waterschap. Hij wil dan ook dat de stenen niet alleen behouden blijven, maar ook zichtbaar en toegankelijk zijn voor het publiek. De Historische Kring Diemen, het college van B en W en de gemeenteraad van Diemen steunden zijn pleidooi.

Verwijderen
Het plan zo aanpassen dat de stenen in de sluis zelf zichtbaar blijven is niet mogelijk, bleek vorige week in de vergadering van het waterschapsbestuur over dit onderwerp. Maar bestuurder Gerard Korrel van AGV zegde wel toe te laten onderzoeken of het mogelijk is de stenen uit de sluis te verwijderen zodat ze elders tentoongesteld kunnen worden.
 

Meer berichten