Een artist impression van de metalen damwand tegen de sluis.
Een artist impression van de metalen damwand tegen de sluis.

PvdO in het verweer tegen plannen Diemerdammersluis

DIEMEN - Verdwijnen historische stenen uit de 17e en 18e eeuw in de Diemerdammersluis voor 100 jaar uit het zicht? Dat gebeurt als de plannen van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) worden uitgevoerd. De Partij van de Ouderen (PvdO) probeert te voorkomen dat door het werk aan de sluis in de Diemerzeedijk de stenen achter een voorzetwand verdwijnen.

In de plannen van het waterschap wordt vlak tegen de Diemerdammersluis aan de IJmeerzijde een stalen voorzetwand geplaatst en de sluis dichtgemetseld. Hoewel er al lang over de plannen wordt gesproken, heeft niemand zich gerealiseerd dat hiermee de historische stenen die in de sluis zijn ingemetseld niet meer zichtbaar zijn.

Historische stenen
De stenen zijn ingemetseld door de ambachtslieden die destijds de deuren van de sluizen vervingen. De stenen met ingebeitelde teksten dateren uit 1674, 1716 en 1734. "Een mooi stukje vakmanschap uit vroegere eeuwen en waarschijnlijk de oudste stenen in Diemen", denkt Peter Prins van de PvdO. "De sluis en de historische stenen blijven weliswaar behouden in de huidige plannen, maar zijn niet meer zichtbaar."


Een van de historische stenen.

Moeilijk bereikbaar
Om de historische stenen in de sluis te zien, vergt in de huidige situatie wel wat doorzetten en geklauter langs de dijk. "Het is nu inderdaad moeilijk bereikbaar, maar als je een beetje wil hebt, kun je de historische stenen zien. Besef wel: als die wand er komt en de sluis wordt dichtgemetseld verdwijnen de stenen voor 100 jaar helemaal uit het zicht." 

Actie
Prins, naast fractievoorzitter van de PvdO in de Diemense gemeenteraad ook algemeen bestuurslid van het waterschap AGV, bracht de zaak onder de aandacht van de Historische Kring Diemen, het college van B en W en de gemeenteraad van Diemen. Zij steunen zijn pleidooi.

Wijzigen
Prins stelt voor de stalen damwand wat verder van de sluis te plaatsen zodat de binnenzijde van de sluis met de ingemetselde stenen zichtbaar blijft. Er is nog wel tijd om de plannen te wijzigen: het werk aan de Diemerdammersluis start volgens de planning pas begin 2017.

Vandaag en donderdag komt het onderwerp aan de orde in bestuursvergaderingen van het waterschap. Daarna moet ook de provincie de plannen nog goedkeuren en moet de gemeente Diemen een omgevingsvergunning afgeven. 

Meer berichten