Afbeelding

Veiligheidscijfers Diemen verbeteren weer licht

Algemeen

DIEMEN - De veiligheidscijfers voor Diemen hebben afgelopen jaar weer een lichte verbetering laten zien. De trend van de laatste jaren waarbij de cijfers steeds verbeterden, liet in 2013 een stabilisering zien. In 2014 ontwikkelde de veiligheid in Diemen zich weer lichtjes de goede kant op. Dat blijkt uit de Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2014.

Burgemeester Amy Koopmanschap toont zich voorzichtig tevreden over de meest recente cijfers: "Afgelopen jaren hebben we veel vooruitgang geboekt en gelukkig pakken we die goede lijn nu weer op. Ik denk dan ook dat de aanpak die we samen met de politie in Diemen hanteren zijn vruchten afwerpt. We kiezen voor stevige politie-inzet op misdrijven die veel indruk maken, zoals overvallen en inbraak, en tegelijkertijd willen we burgers en bedrijven met voorlichting en preventie bewust maken van hun eigen rol in het bevorderen van veiligheid. Die twee lijnen zijn effectief, want ik zie nu in de cijfers over de daadwerkelijke voorvallen dat het aantal straatroven en overvallen drastisch is teruggelopen in 2014 en ook dat het aantal inbraken in woningen, bedrijven en voertuigen flink is afgenomen."

Beleving
Over de ontwikkeling van de veiligheidsbeleving in Diemen is de burgemeester ook redelijk te spreken. "Ook daar in 2014 weer een positieve ontwikkeling, met name in Diemen-Noord. Veiligheidsgevoelens zijn niet altijd eenduidig te beïnvloeden. Een afname van het aantal incidenten leidt niet automatisch tot een betere beleving van de veiligheid. Daar zijn ook allerlei externe factoren op van invloed. Ik ben in ieder geval tevreden dat de verslechtering in Diemen-Noord in 2013 inderdaad een incidentele was en dat het veiligheidsgevoel daar nu weer zo sterk is verbeterd."

Terugloop
Het aantal door de politie geregistreerde misdrijven liep in 2014 terug naar 1660 misdrijven, een daling van 6% ten opzichte van 2013. Met name het aantal straatroven, overvallen en inbraken liep terug. Ook zakkenrollerij en winkeldiefstal waren er vorig jaar minder. Er waren wel meer mishandelingen en bedreigingen en ook huiselijk geweld en discriminatie liepen op. De burgemeester concludeert dat we in Diemen qua veiligheid op het goede spoor zitten, "maar we moeten wel alert blijven op de negatieve ontwikkelingen. Wat we niet moeten vergeten is dat Diemen in de stedelijke omgeving van Amsterdam op veel fronten beter scoort dan de meeste Amsterdamse wijken, al zijn we in regionaal verband qua veiligheid niet een van de toppers."

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief