Afbeelding

Woonduur verdwijnt, alleen inschrijfduur telt

Algemeen

DIEMEN - Vanaf 1 januari 2015 is er een nieuwe Huisvestingswet in Nederland: iedereen moet zo veel mogelijk kunnen wonen op de plek waar hij wil. Gemeenten mogen bijvoorbeeld minder sociale huurwoningen reserveren voor eigen inwoners. In de Stadsregio Amsterdam veranderen daardoor de regels.

De opgebouwde woonduur vervalt. Voor iedereen die in de toekomst in aanmerking wil komen voor een sociale huurwoning is het daarom verstandig zich in te schrijven bij WoningNet. De nieuwe regels gaan 1 juli 2015 in en hebben zowel effect op huurders als op mensen met een eigen woning.

Wat verandert er?
De regio Amsterdam is populair: veel mensen willen er wonen. Daarom zijn er ook regels voor de verdeling van sociale huurwoningen: wie de langste wachttijd heeft, is bij de meeste woningen het eerst aan de beurt. Tot nu toe telde zowel de woonduur mee (hoe lang u in de regio woont, in uw huidige zelfstandige woning) als de inschrijfduur (hoe lang u als woningzoekende staat ingeschreven bij WoningNet). Dat verandert vanaf 1 juli 2015. Dan vervalt de woonduur en geldt alleen nog de datum van inschrijving bij WoningNet. Ook vervallen de regelingen die met woonduur te maken hebben: het samenvoegen van woonduur bij samenwonen of tijdelijk behoud van woonduur en inschrijfduur na verhuizing.

Voor iedereen die in de toekomst in aanmerking wil komen voor een sociale huurwoning in de Stadsregio Amsterdam is het verstandig om zich in te schrijven bij WoningNet. Dat geldt zowel voor huurders als voor mensen met een koopwoning. Zo bouwt u inschrijfduur op en die is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor een huurwoning. Hoe langer uw inschrijfduur, hoe eerder u aan de beurt bent wanneer u wilt verhuizen.

Woonduur houden?
Vóór 1 juli 2015 inschrijven! Om de huidige inwoners van de stadsregio tegemoet te komen, is een overgangsregeling ingesteld. Zo kunt u de opgebouwde woonduur na 1 juli 2015 nog vijftien jaar gebruiken wanneer u verhuist naar een sociale huurwoning.

Staat u al ingeschreven bij WoningNet, dan hoeft u niets te doen. Uw woonduur wordt op 1 juli 2015 automatisch één-op-één omgezet naar inschrijfduur, tenzij uw inschrijfduur bij WoningNet langer is dan de tijd die u in uw huidige woning woont. Wel is het verstandig te controleren of uw inschrijfgegevens nog kloppen.

Heeft u zich nog niet aangemeld bij WoningNet? Schrijf u dan in vóór 1 juli 2015. Uw woonduur wordt dan op 1 juli 2015 omgezet in inschrijfduur.

Na vijftien jaar stopt de overgangsregeling en telt alleen nog de inschrijfduur, vanaf de datum dat u zich heeft ingeschreven bij WoningNet.

Meer informatie
U kunt zich op WoningNet inschrijven als woningzoekende. Aan de inschrijving zijn wel kosten verbonden: op dit moment betaalt u bij inschrijving eenmalig 50 euro en daarna elk jaar 10 euro verlengingskosten. Stond u al ingeschreven, maar is uw inschrijving verlopen na de invoering van verlengingskosten? Meldt u zich dan bij het Klantcontactcentrum van WoningNet voor een herinschrijving. U hoeft dan niet opnieuw inschrijvingskosten te betalen, alleen de gemiste verlengingskosten.

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief