Afbeelding

PvdA, D66, SP en GroenLinks bereiken akkoord over coalitie

Algemeen

DIEMEN - De onderhandelaars van PvdA, D66, SP en GroenLinks hebben een coalitieakkoord vastgesteld voor de periode 2014-2018. De partijen zetten hiermee hun coalitie uit de afgelopen bestuursperiode voort. De drie zittende wethouders Lex Scholten (PvdA), Maïta van der Mark (SP) en Ruud Grondel (GroenLinks) keren terug in het college van B en W. Jeroen Klaasse wordt wethouder namens D66. Hij neemt de plaats in van Jeannette Pietersen, die wegens gezondheidsproblemen niet terugkeert in het college. Naar verwachting worden de wethouders op 24 april benoemd. Voor die tijd wordt het akkoord nog voorgelegd aan de leden van de partijen.

Lex Scholten, woordvoerder namens de vier partijen: "De titel van het akkoord is 'ontmoeten en verbinden'. De vier partijen willen bouwen aan een sterk, sociaal, duurzaam en groen Diemen. Een gemeenschap waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Een gemeenschap die plek biedt aan iedereen. Hierbij staat de kracht van Diemen, 'het ontmoeten en verbinden' centraal. Niet omdat het daarmee niet goed gaat, maar omdat het nog beter kan. Het ontmoeten en verbinden is nuttig en nodig bij de nieuwe taken op het gebied van jeugd, verzorging en participatie. Die kracht van Diemen willen we gebruiken om de toekomstige inwoners van Plantage De Sniep en Bergwijkpark bij Diemen te betrekken, maar ook om het imago van Diemen te versterken. Ook evenementen, onderwijs, sportieve en culturele activiteiten zullen een bijdrage leveren aan ontmoeten en verbinden. Dit geheel noemen we citymarketing."

Het bestaande beleid op het gebied van armoedebestrijding, participatie, ouderen, duurzaamheid, energie en verbetering van de openbare ruimte wordt onverminderd doorgezet.

Voor de nieuwe taken op het gebied van zorg, ouderen, participatie en jeugd wordt een raadscommissie ingesteld, waarbij ook organisaties in de uitvoering en organisaties van belanghebbenden worden betrokken. Deze commissie dient niet alleen ter voorbereiding van raadsbesluiten, maar heeft ook tot doel het draagvlak te verbreden en de nieuwe regelingen uit te dragen.

In de al lopende projecten Bergwijkpark en Plantage Dqae Sniep zullen ruim 3000 nieuwe woningen worden gerealiseerd. Voor het realiseren van sociale woningbouw worden de gronden ingezet die in eigendom van de gemeente zijn en een lage boekwaarde hebben.

Het financiële uitgangspunt bij het parkeerbeleid blijft dat de tarieven gebaseerd zijn op de kosten. De gemeente wil geen winst maken op parkeren. Parkeren op het parkeerterrein achter De Omval zal zo snel mogelijk in de avonduren vanaf 19.00 uur gratis worden.

Het financiële beleid blijft voor de komende jaren behoedzaam. Nieuw beleid wordt betaald uit bezuinigingen in het bestaande beleid, de lokale lasten worden niet verhoogd en blijven inflatievolgend.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief