Steeds meer mensen kunnen de eindjes niet meer aan elkaar knopen. Naast de landelijke hulpmaatregelen heeft Diemen een pakket met 13 maatregelen.
Steeds meer mensen kunnen de eindjes niet meer aan elkaar knopen. Naast de landelijke hulpmaatregelen heeft Diemen een pakket met 13 maatregelen. Foto: Geldfit

Raad stemt in met hulpmaatregelen voor inwoners met geldzorgen

Algemeen

DIEMEN Gisteravond stemde de gemeenteraad in met een breed pakket extra maatregelen om inwoners van Diemen te steunen die geldzorgen hebben door de stijgende prijzen. Dit pakket is een aanvulling op de landelijke maatregelen. Hiermee hoopt het college van B en W inwoners van Diemen die dat nodig hebben te bereiken en te ondersteunen met de juiste hulp. Door maatwerk te bieden kan deze extra steun juist die mensen bereiken die het nu het hardst nodig hebben.

Een aantal belangrijke maatregelen

Een aantal voorbeelden uit het pakket dat in totaal 13 maatregelen omvat, die deels al snel concreet kunnen worden opgepakt en deels verder worden uitgewerkt:
- Het bestaande beleid waarin de energietoeslag wordt toegekend aan huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum wordt uitgebreid. Meer huishoudens kunnen in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag op basis van draagkracht en gestegen energiekosten.
- Daarnaast zal een Fix-Team mensen op korte termijn helpen om hun energieverbruik te verlagen.
- Verder zal een Vliegende Brigade naar de wijken komen om vragen te beantwoorden over en de weg te wijzen naar minimaregelingen en regelingen om te helpen energie te besparen. Afgelopen week is deze Vliegende Brigade voor het eerst op pad gegaan.
- Het college gaat in januari met de raad in gesprek over de mogelijkheden om het aanbod van de Stadspas in Diemen uit te breiden.
- Er is aandacht voor het tegengaan van (oplopende) schulden. Het college wil voorkomen dat inwoners worden afgesloten van gas of licht, of zelfs uit hun huis worden gezet.

‘Diemen is een sociale gemeente’

Wethouder Marian Everhardt van armoedebestrijding en bestaanszekerheid liet gisteravond weten blij te zijn dat Diemen nu aan de slag kan om de inwoners van Diemen met geldzorgen extra te kunnen steunen. “Diemen is een sociale gemeente. We hebben al ruime regelingen voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Maar de nood is hoog. We willen iets extra’s doen voor onze inwoners die het nu het hardst nodig hebben.”

Een mooi pakket

Everhardt vindt het een mooi pakket dat samen met maatschappelijke organisaties in Diemen tot stand is gekomen. Een mooi voorbeeld vindt ze de energietoeslag. “We kennen de energietoeslag in Diemen al ruim toe en we gaan ervoor zorgen dat nog meer mensen hier gebruik van kunnen maken. Daarbij kijken we niet meer alleen naar het inkomen, maar ook naar de kosten die mensen hebben voor energie, wonen en zorg. Een slimme oplossing waarmee de mensen die veel last hebben van de hoge kosten, ook al hebben ze misschien niet een heel laag inkomen, toch steun kunnen krijgen.”

Ook hulp bij verduurzaming

Wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg van duurzaamheid heeft laten weten dat bewoners ook kunnen rekenen op hulp om te besparen op energiekosten. “Want hoe meer je bespaart op energiekosten, hoe meer geld je overhoudt. Dat kan vaak al met kleine middelen zoals radiatorfolie, led-lampen, tochtstrips of een waterbesparende douchekop. Nu zien we dat dat vaak niet lukt vanwege de kosten. Ook het goed installeren is nogal eens een hobbel. Daarom gaan we het de mensen makkelijk maken. Om zo snel mogelijk te kunnen beginnen, sturen we vast een Fix-Team op pad om mensen hiermee te helpen. Dit Fix-Team is van 6 december tot 1 april in Diemen actief. In die periode willen we de eerste 500 woningen van energiebesparende maatregelen voorzien. Wij schrijven de mensen die hieraan kunnen meedoen eerst in een brief dat het Fix-Team eraan komt.”

Uit de krant

Voorproefje WeesperNieuws Extra? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief