Afbeelding

Definitief ontwerp vergroening Holland Park vastgesteld

Algemeen

DIEMEN - De wijk Holland Park krijgt een groenere uitstraling. De gemeente pakt samen met bewoners de handschoen op om de wijk te vergroenen. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het definitief ontwerp voor de vergroening vastgesteld. Bewoners hebben meegedacht over het ontwerp én gaan meehelpen met het uitvoeren.

In Holland Park ligt momenteel meer verharding dan noodzakelijk. Het inwisselen van verharding voor groen verlaagt hittestress, verbetert de waterafvoer en is goed voor de biodiversiteit. De gemeente heeft daarom voorgesteld om de wijk te vergroenen. Bewoners hebben enthousiast gereageerd op de plannen. Ook bleek veel animo te zijn om zelf een bijdrage te leveren aan het onderhoud van de nieuwe groenvoorzieningen. De meningen, ideeën en tips van bewoners zijn gebruikt om het definitief ontwerp op te stellen.

Het definitief ontwerp is nog groener dan het voorlopig ontwerp. Dit was een uitdrukkelijke wens van bewoners. De openbare ruimte wordt op verschillende manieren vergroend. Zo komt beplanting langs de gevels van de gebouwen, worden nieuwe plant- en boomvakken aangelegd en worden bestaande vakken vergroot. Ook komen meer hagen en bomen. In totaal wordt 1300 vierkante meter verharding ingewisseld voor groen. Dat zijn ruim 14.000 stoeptegels. De verwijderde verharding wordt zoveel mogelijk hergebruikt op andere plekken.

Het definitief ontwerp staat op de website van de gemeente Diemen. Bewoners worden met een brief geïnformeerd over het definitief ontwerp. Daar staat ook een verslag met reacties op het voorlopig ontwerp. De gemeente heeft daarbij aangegeven wat met de reacties is gedaan. De uitvoering start in oktober/november 2022 en duurt enkele maanden. In het voorjaar ligt Holland Park er dus een stuk groener bij.

Uit de krant

Voorproefje WeesperNieuws Extra? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief