Afbeelding
Foto: Artist Impression: PPHP

College: verbouwing De Omval gaat meer kosten

Algemeen

DIEMEN - De verbouwing van theater De Omval en de huisvesting van de Openbare Bibliotheek in het pand gaat meer kosten dan begroot. Het college van B&W meldt dat aan de gemeenteraad. 

Het college stelt voor om een extra krediet beschikbaar te stellen van € 2,55 miljoen. Voor het project is een te lage inschatting gemaakt van te verwachten kosten. Door externe oorzaken als de energiecrisis, de inflatie en de soms lastige beschikbaarheid van materialen en mankracht zijn de kosten meer gestegen dan waarmee rekening is gehouden. Ook blijkt de eerdere kredietaanvraag onvolledig te zijn geweest, omdat een aantal essentiële kostenposten toen niet mee is genomen in de begroting. Bovendien is de projectbeheersing niet altijd adequaat geweest, aldus het college. 

Het college neemt al een aantal verbetermaatregelen en zet vol in op spoedige afronding van het project. De verwachte opleverdatum is januari 2023. Verantwoordelijk wethouder Klaasse is teleurgesteld: “Met de uitbreiding van De Omval en de inhuizing van de bibliotheek in het gebouw hebben we straks een prachtig cultureel centrum in het hart van ons dorp. Zo’n mooie voorziening hoort bij een gemeente van deze omvang. Het goede gevoel daarover schiet wel naar de achtergrond door deze financiële domper. We hebben te maken gehad met tegenzittende omstandigheden, maar we moeten ook constateren dat er sprake is geweest van onvoldoende aandacht voor een zorgvuldige werkwijze, zowel bestuurlijk als ambtelijk.”

Het college geeft aan dat het project anders is aangepakt dan gebruikelijk is in de organisatie. Daardoor was de afstemming en beheersing kwetsbaar en was er sprake van onvoldoende controle en kon er miscommunicatie optreden. Om te zorgen dat dergelijke fouten zich in de toekomst niet meer voordoen, worden nu uitgebreide lessen getrokken.

Prioriteit geeft het college aan het op een verantwoorde en zorgvuldige manier afbouwen en inrichten van de uitgebreide Omval, zodat de inwoners zo snel mogelijk gebruik kunnen maken van de nieuwe tweede theaterzaal en van de bibliotheek op haar nieuwe plek. Voor afronding is nu een aanvullend netto-krediet nodig van € 2,55 miljoen. Dit betekent dat het project voor € 73.000 extra op de gemeentebegroting drukt en dat is volgens het college goed op te vangen. Daarbij blijft het zo dat een groot deel van de totale kosten voor het project gedekt worden doordat de OBA voor de ruimte in De Omval aan de gemeente huur gaat betalen.

Uit de krant

Voorproefje WeesperNieuws Extra? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief