Wethouder Hans Prins.
Wethouder Hans Prins. Foto: Trudy Kroese

‘Wij hebben nauwe contacten onderhouden met bewoners’

Algemeen

DIEMEN - Hans Prins is sinds 19 mei wethouder voor Ons Diemen. Hij stelt zich voor.

Het nieuwe college van Diemen is op 19 mei geïnstalleerd. Het college telt vier wethouders: Matthijs Sikkes-van den Berg (GroenLinks), Hans Prins (Ons Diemen), Jeroen Klaasse (D66) en Marian Everhardt (PvdA). Sikkes-van den Berg en Klaasse waren al wethouder. Prins en Everhardt zijn nieuw.

Hans Prins: “Ik ben op 26 februari 1957 in Amsterdam geboren (Onze Lieve Vrouwen Gasthuis Oost). Ik heb mijn jeugd (vader en moeder, twee zussen en twee broers) doorgebracht in de wijk Amsteldorp, vlak bij Sportpark Drieburg. De middelbare school (Atheneum B) deed ik op de Christelijke Scholengemeenschap in Amsterdam-Oost. Die school heet nu het Pieter Nieuwland College. Nadat ik mijn middelbare school had afgemaakt en na een jaar TH Delft moest ik een half jaar wachten voordat ik in militaire dienst kon opkomen (lichting 77-3). Ik kreeg toen een tijdelijke baan bij het hoofdkantoor van Rabobank Amsterdam in Diemen. Die was boven de bibliotheek gevestigd. In militaire dienst was ik interceptietelegrafist. Na mijn verplichte diensttijd kon ik terugkeren bij de Rabobank. Ik heb tot 1986 bij de Rabobank in Diemen gewerkt en heb daarna de overstap gemaakt naar de Centrale Rabobank in Zeist/Utrecht. Ik ben daar begonnen als programmeur en heb daar, in 45 jaar Rabobank, diverse functies gehad in een internationale werkomgeving. Ik heb mijn vrouw leren kennen bij Rabobank Amsterdam.”
Hans Prins en zijn vrouw wonen sinds 1983 in Diemen-Zuid. Zij hebben twee kinderen: een dochter en een zoon. Hij is geworteld in de samenleving van Diemen. “Ik heb in het verleden in het bestuur van de Stichting Oecumenisch Onderwijs Diemen gezeten. Onze kinderen zaten in die tijd op basisschool De Ark in Diemen-Zuid. Daarnaast heb ik op latere leeftijd gesoftbald bij TIW-Survivors. Onze kinderen zijn daar ook actief geweest als honk- en softballer. Al geruime tijd speel ik tennis met een vaste maat bij TVDZ in Diemen.”
Hans Prins was een van de oprichters van Ons Diemen. Die partij kwam in 2018 met één zetel in de gemeenteraad. “Wim Advokaat, ik en een aantal anderen zijn met de partij gestart omdat wij vonden dat de participatie en communicatie een stuk beter konden en kunnen. Bewoners worden naar onze mening vaak in een laat stadium met plannen van de gemeente geconfronteerd en voelen zich daardoor soms overvallen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn erfpacht in Diemen-Centrum en de plannen voor woningbouw in de Sniep en Buitenlust.”
Ons Diemen behaalde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart vier zetels. Prins heeft een verklaring voor de winst van drie zetels. “Wij hebben de afgelopen vier jaar nauwe contacten onderhouden met bewoners van diverse wijken, zoals Buitenlust, Plantage de Sniep en Griend. Wij voeren tijdens onze wekelijkse fractievergaderingen op maandag een opendeurbeleid: inwoners van Diemen kunnen dan langskomen. Daarnaast geven wij altijd feedback. Wij reageren altijd op vragen.”
De coalitie van GroenLinks, D66 en PvdA maakte voor de coalitieonderhandelingen duidelijk op zoek te gaan naar verbreding. Samenwerking met Ons Diemen was de beste optie. In mei werd het coalitieakkoord 2022-2026 met de naam ‘Diemen met elkaar en voor elkaar’ gesloten.
Hans Prins: “Ik ben van mening dat er diverse punten in het coalitieakkoord staan die voor Ons Diemen van groot belang zijn. Ik noem er een paar: het verbeteren van de participatie en communicatie en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Ik ben wethouder geworden omdat ik daardoor een bijdrage kan leveren aan de veranderingen in Diemen die voor Ons Diemen en voor de inwoners van Diemen van belang zijn.”

Uit de krant