Afbeelding
Foto: GERRIT ALINK

Portefeuilleverdeling college van B en W

Algemeen

DIEMEN - Het college van B en W heeft vandaag de portefeuilles verdeeld:


Burgemeester Erik Boog:

Openbare orde en veiligheid, Handhaving en APV, Omgevingsdienst, Dienstverlening, Informatieveiligheid en Juridische zaken, Personeel en organisatie en Duo+. Projecten: Diemen 800 jaar, Community building Rode Kruislaan en Beukenhorst. Programma’s: Voor en met Diemen (met Hans Prins)

Matthijs Sikkes-van den Berg 

(1e locoburgemeester): Jeugdzorg, Inburgering, diversiteit en inclusie, Beheer openbare ruimte, Gebouwen- en wijkbeheer, Afval en milieu, Duurzaamheid en Water, natuur en dierenwelzijn. Wijkwethouder Diemen-Zuid. Projecten: Verkeersstructuur Diemen-Zuid, Natuurpark Spoorzicht, Oosterringdijk en Van Gemertplantsoen. Programma’s: Duurzaamheid, Grip op het sociaal domein (met Marian Everhardt).

Hans Prins 

Ruimtelijke ontwikkeling, Participatie, Communicatie, Grondzaken, Verkeer, verkeersveiligheid en vervoer (parkeren) en ICT. Wijkwethouder Diemen-Noord. Projecten: Woningbouwlocaties (met Marian Everhardt), Spooronderdoorgang (met Marian Everhardt), Sporthal en sportpark (met Jeroen Klaasse), Ontwikkeling Sportcentrum Wethouder F.B Duran en Kruidenhof (met Jeroen Klaasse). Projecten: Brede School Holland Park West en Atelier (met Jeroen Klaasse).Programma’s: Voor en met Diemen (met Erik Boog) en Community Building Holland Park (met Marian Everhardt).

Jeroen Klaasse 

(3e locoburgemeester): Financiën, Economische Zaken, Onderwijs en kinderopvang, Sport en recreatie, Kunst, cultuur en ontwikkelingssamenwerking, Daarom Diemen en evenementen. Wijkwethouder Diemen-Centrum. Projecten: Sporthal en sportpark (met Hans Prins), Brede School Holland Park en Atelier (met Hans Prins), Middelbare school (met Marian Everhardt) en Ontwikkeling Sportcentrum Wethouder F.B Duran en Kruidenhof (met Hans Prins).

Marian Everhardt 

(4e locoburgemeester): Werk en inkomen, Armoedebestrijding en bestaanszekerheid, Zorg en welzijn, Ouderenbeleid, Wonen, Volwasseneneducatie, Laaggeletterdheid. Wijkwethouder Buitengebied. Projecten: Spooronderdoorgang (met Hans Prins), Woningbouwlocaties (met Hans Prins), Middelbare school (met Jeroen Klaasse). Programma’s: Samenlevingsopbouw Holland Park (met Hans Prins) en Grip op het sociaal domein (met Matthijs Sikkes-van den Berg).

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief