Afbeelding
Foto: DiemerNieuws

Jaarrekening 2021: positief saldo van bijna € 2 miljoen euro

Algemeen

DIEMEN - De jaarrekening die het college deze week aan de gemeenteraad aanbood laat een positief saldo van bijna € 2 miljoen euro zien.

Ook 2021 was weer een jaar dat financieel in veel opzichten anders uitpakte dan verwacht. Doordat we in Nederland aanhoudend te maken hadden met het coronavirus en de bijbehorende maatregelen, heeft de gemeente niet alles kunnen realiseren wat gepland was. Daardoor is ook flink veel minder geld uitgegeven. Daarnaast ontving de gemeente afgelopen jaar vooral als coronacompensatie meer inkomsten vanuit het Rijk. Aan de minkant stonden dan weer extra kosten van de jeugdzorg, maar die werden grotendeels opgevangen door overschotten elders in het sociaal domein. Uiteindelijk liet de jaarrekening, die het college deze week aan de gemeenteraad aanbood, een positief saldo van bijna € 2 miljoen euro zien.

Het college constateert dat Diemen er goed voor staat en dat er de afgelopen periode ondanks de coronapandemie mooie stappen zijn gezet. “Diemen is wederom flink gegroeid en dat heeft op de financiën een gunstig effect. We hebben kunnen investeren in voorzieningen als de sporthal, het sportpark en De Omval en we hebben op het gebied van duurzaamheid, klimaatadaptatie en energietransitie het nodige kunnen doen”, aldus scheidend wethouder Financiën Lex Scholten bij de aanbieding van zijn laatste jaarrekening. Tegelijkertijd is zijn constatering dat niet iedereen even goed door de coronacrisis is gekomen: “We zien eenzaamheid bij studenten en ouderen, onzekerheid over inkomsten bij ondernemers, maar ook vermoeidheid en uitval op werk of in school. Gelukkig hebben we in Diemen samenhang en veerkracht gezien, maar we moeten aan deze aspecten aandacht blijven geven.”

Minder uitgegeven

Het college becijferde dat afgelopen jaar een bedrag van € 1 miljoen niet is uitgegeven aan activiteiten die wel gepland waren. Veel van die zaken zijn doorgeschoven en moeten dus dit jaar uitgevoerd gaan worden. Van het Rijk kwam afgelopen jaar € 0,5 miljoen extra. De aanhoudend stijgende kosten van de jeugdhulp geven zorg. Die kostengroei bedroeg € 0,9 miljoen en is vooral een gevolg van een toename van het aantal cliënten en complexiteit van de problematiek. Het college zette inmiddels een programma op om die kosten beter in de greep te krijgen. Samen met andere mee- en tegenvallers resteerde voor de gemeente Diemen zo een saldo van € 1,98 miljoen.

‘Spaarpot vullen’

Het college van Burgemeester en Wethouders bood de jaarstukken deze week aan de gemeenteraad aan. Daarbij doet het college het voorstel om het overschot aan de reserves toe te voegen. Wethouder Scholten licht toe: “Door ons zorgvuldig financieel beleid hebben we een uitstekende reservepositie. Ook nu is het raadzaam om dat geld te reserveren, want we voorzien nog pittige risico’s. Door de oorlog in Oekraïne zien we bijvoorbeeld de inflatie oplopen. Dat gaat ons ook flink raken. Bovendien pakt de herverdeling van het Gemeentefonds voor ons ongunstig uit. Dat zal echt veel minder rijksgeld betekenen. En tenslotte blijft ook de jeugdhulp weerbarstige materie. Om die redenen achten we het slim om onze spaarpot goed gevuld te houden.”

Uit de krant