Afbeelding
Foto: Hollandse Hoogte / Rob Voss

Nieuwe coalitie: Alleen windmolens en zonnevelden in Diemen als dat verantwoord kan voor mens en natuur

Algemeen

DIEMEN - De nieuwe coalitie gaat stap voor stap onderzoeken of er in Diemen mogelijkheden zijn voor windturbines en zonnevelden. Het uitgangspunt is: alleen windmolens en zonnevelden in Diemen als dat verantwoord kan voor mens en natuur. Dit staat in het coalitieakkoord 2022-2026 met de naam Diemen met elkaar en voor elkaar.

De nieuwe coalitie zet in op het leveren van een substantiële bijdrage aan het opwekken van meer duurzame energie. Een doel is om wijk voor wijk betaalbaar van het gas af te gaan.

“Het proces van de Regionale Energie Strategie (RES) wordt daarom voortgezet. Daarin wordt stap voor stap onderzocht of er in Diemen mogelijkheden zijn voor windturbines en zonnevelden. Het uitgangspunt is: alleen windmolens en zonnevelden in Diemen als dat verantwoord kan voor mens en natuur. Er wordt gekeken naar de impact van de bij windmolens of zonnevelden behorende infrastructuur, denk aan de aanleg van bouwwegen of het realiseren van kabeltracés. Minimaal 50% lokaal eigenaarschap blijft het uitgangspunt voor mogelijke grootschalige energieprojecten”, aldus de coalitie.

“Er moet ook aandacht zijn voor alternatieven: als ook met andere technieken dan wind en zon grootschalig duurzame energie kan worden opgewekt in Diemen, dan staan we hiervoor open. We stimuleren het plaatsen van zonnepanelen op grote daken. De gemeente gaat in gesprek met ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties en instellingen om plannen en programma’s goed af te stemmen op de behoeften van de verschillende doelgroepen. Er is veel aandacht voor alternatieve manieren voor energieopwekking of alternatieve brandstoffen. We houden vast aan het standpunt tegen houtige biomassa als brandstof voor en energieopwekking. Ontwikkelingen rond geothermie als alternatief volgen we, evenals de in de kinderschoenen staande mogelijkheden met betrekking tot aquathermie.”

Datacenters

“We kijken kritisch naar de ontwikkelingen van nieuwe datacenters op Diemens grondgebied, met name vanwege het grote energiegebruik. Aan nieuwe initiatieven wordt niet meegewerkt. Het geplande datacenter aan de Treubweg is al vergund, we spreken ons uit tegen een tweede datacenter in Diemen.”

“Ook gaan we door met duurzaamheids-leningen voor particuliere acties. Verder blijven we in de komende periode energiecoaches inzetten om inwoners te helpen met het besparen van energie.”

Van het gas af

“De gemeenteraad heeft met de Transitievisie Warmte een basis gelegd voor een strategie om samen met inwoners de wijken en buurten van het gas af te halen. Vanwege de stijging van de energiekosten schuift hierbij de aandacht voor energiearmoede naar de voorgrond. We gaan aan de slag met een ‘Actieplan energiearmoede’ om de stijgende energiekosten te beperken voor de inwoners die hierdoor het hardst worden geraakt.”

“We maken afspraken met woningcorporaties en particuliere verhuurders om hun woningen te verduurzamen, hierbij streven we naar woonlastenneutraliteit. We starten een wijkgericht isolatieprogramma voor woningen met de laagste energielabels. Wijk voor wijk gaan we betaalbaar van het gas af. Activiteiten uit het actieplan energiearmoede: we helpen mensen met hun energiecontract, vervanging van energie slurpend witgoed via de bijzondere bijstand. De Diemense FIX-brigade helpt verduurzamen. We laten óók minder draagkrachtigen energie opwekken”, aldus de nieuwe coalitie.

!
Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief