Afbeelding
Foto: Trudy Kroese

Nieuwe coalitie voorstander van openstellen van busbaan

Algemeen

DIEMEN - De nieuwe coalitie van GroenLinks, Ons Diemen, D66 en PvdA is voorstander van het openstellen van de busbaan in Diemen-Zuid. Dit staat in het coalitieakkoord 2022-2026 met de naam Diemen met elkaar en voor elkaar

“De openstelling van de busbaan in Diemen-Zuid is een veelbesproken onderwerp. We blijven voorstander van het openstellen van de busbaan in Diemen Zuid: dit project wordt gecontinueerd, met in achtneming van de nog komende uitspraak van de Raad van State.  Het gebied rond de busbaan krijgt een kwalitatieve upgrade”, aldus het coalitieakkoord.”

‘Op het gebied van geluidsisolatie gaan we verder dan de Wet geluidhinder voorschrijft. Dit doen we door maatregelen te treffen bij een aantal woningen langs de busbaan, ook al is dit niet vereist in een 30 km-gebied. Dit komt ook het energieverbruik in deze woningen ten goede.  In nagenoeg de gehele wijk Diemen-Zuid wordt de maximumsnelheid beperkt tot 30 kilometer per uur en waar nodig wordt de weginrichting hierop aangepast. De snelheid zal worden gemonitord en wanneer nodig en gewenst nemen we passende maatregelen.”

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief