Afbeelding
Foto: DiemerNieuws

GroenLinks, Ons Diemen, D66 en PvdA sluiten coalitieakkoord

Algemeen

DIEMEN - Na weken van intensieve gesprekken hebben GroenLinks, Ons Diemen, D66 en PvdA een coalitieakkoord gesloten. Onder de titel ‘Diemen met elkaar en voor elkaar’ presenteren zij hun plannen voor Diemen voor de komende vier jaar. De partijen voerden sinds begin april gesprekken met elkaar.

Het akkoord is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken, waarmee de partijen ook duidelijk richting geven aan de komende jaren. Achtereenvolgens worden in het akkoord de onderwerpen participatie, kansengelijkheid en bestaanszekerheid, duurzaamheid en klimaat en wonen besproken. 

“Met deze vier onderwerpen zetten we duidelijk neer waar onze prioriteiten voor de komende jaren gaan liggen”, aldus Matthijs Sikkes-van den Berg van GroenLinks. “GroenLinks is blij dat we ook de komende vier jaar verder gaan met het verduurzamen van Diemen en het tegengaan van klimaatverandering.”

Ons Diemen is er trots op dat zij dit keer bestuurlijke verantwoordelijkheid kunnen nemen. “We kijken ernaar uit om samen met de andere partijen, onze inwoners en de gemeente participatie naar een nog hoger plan te tillen”, zegt Wim Advokaat van Ons Diemen. “Het nog meer betrekken van onze inwoners bij de lokale politiek wordt een belangrijke uitdaging voor komende tijd. En daar zetten wij graag onze schouders onder.”

Het aankomende college krijgt te maken met onzekere tijden. Zo is er de nasleep van de corona-pandemie en de oorlog in Oekraïne. Dit brengt veel (financiële) zorgen met zich mee voor de inwoners van Diemen. “Daarom is het belangrijk om ook aan de voorkant in te zetten op kansengelijkheid en bestaanszekerheid”, vertelt Jeroen Klaasse van D66. “We gaan door met de ondersteuning die we bieden aan onze inwoners en kijken hoe we dat nog beter kunnen doen. Daarnaast kiezen we ervoor om met maatregelen kansengelijkheid en bestaanszekerheid verder te verbeteren.”

De afgelopen jaren heeft Diemen er veel woningen bijgekregen, maar de krapte op de woningmarkt blijft enorm. “We zijn daarom als PvdA blij dat we ook de komende vier jaar veel betaalbare woningen gaan realiseren en de woningmarkt reguleren waar we kunnen”, zegt Sofie Kuilman (PvdA). “Er zijn in Diemen nog zoveel mensen die noodgedwongen nog bij hun ouders wonen of hun sociale netwerk in Diemen moeten verlaten omdat hier geen passende woning voor hen is. Wonen is een grondrecht en ik ben blij dat we daar komende tijd ook weer hard voor gaan knokken.”

Formateur Zita Pels (GroenLinks) kijkt terug op een mooie periode. “Ik vind het knap hoe de partijen zijn gekomen tot een akkoord, dat ruimte laat om te reageren op nieuwe ontwikkelingen. Ook geef je zo écht ruimte aan inwoners om mee te praten en mee te denken. Wel kiest deze nieuwe coalitie duidelijk voor een aantal onderwerpen waar zij zich de komende tijd voor gaan inzetten.”

Mevrouw Pels heeft als formateur de afgelopen tijd de gesprekken begeleid. “Ik heb de partijen tijdens deze veelal leuke gesprekken, waar het af en toe best eens schuurde, leren kennen als zelfbewuste partijen die allemaal het beste voor hebben met Diemen. Ik wens iedereen daarmee de komende periode veel succes.”

Het gepresenteerde akkoord zal donderdag 19 mei door mevrouw Pels worden aangeboden aan burgemeester Erik Boog. Daarna volgt een debat in de gemeenteraad en worden de wethouders namens de verschillende partijen benoemd. 

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief