Afbeelding
Foto: Trudy Kroese

Aanvraag krediet gevelisolatie voor aanpassing verkeersstructuur Diemen Zuid

Algemeen

DIEMEN - Het college van B en W vraagt de gemeenteraad geld te reserveren voor de gevelisolatie van ongeveer 50 woningen langs de omgeving van de busbaan in Diemen Zuid. Het gaat om een bedrag van ongeveer €400.000,--. Dit naar aanleiding van de resultaten van het geluidsonderzoek naar de binnenwaarde van een aantal woningen langs de busbaan.

Op 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Verkeersstructuur Diemen Zuid vastgesteld. Het vaststellen van het bestemmingsplan is een juridische voorwaarde om verder te kunnen met het wijzigen van de hoofdverkeersstructuur in Diemen-Zuid. Naast het openstellen van de busbaan voor autoverkeer wordt er een 30-kilometerzone op hoofdwegen in Diemen-Zuid ingevoerd en wordt een rotonde op de kruising Boven Rijkersloot-Beukenhorst aangelegd.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is afgesproken dat er nog nader geluidsonderzoek zou worden uitgevoerd voordat de verkeersbesluiten worden genomen. Dat onderzoek heeft aangetoond dat de geluidsisolatie slechter is dan eerder berekend. Tegen het bestemmingsplan is door het bewonerscomité beroep aangetekend bij de Raad van State (RvS).

Op 29 november 2021 heeft de voorzieningenrechter van de Raad van State de werking van het bestemmingsplan geschorst tot het moment van een uitgebreide zitting bij de Raad van State.

De gemeente wacht nog op een datum voor deze zitting.

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief