Brigitte Wielage ontvangt onderscheiding.
Brigitte Wielage ontvangt onderscheiding. Foto: Trudy Kroese

Koninklijke onderscheiding voor twee afzwaaiende raadsleden

Algemeen

DIEMEN - De gemeenteraad van Diemen nam dinsdagavond in een buitengewone raadsvergadering met veel waardering afscheid van een aantal raadsleden die na de verkiezingen niet terugkeren in de raad. Burgemeester Boog reikte in de vergadering bovendien een Koninklijke onderscheiding uit aan twee van de vertrekkende raadsleden. Het gaat om Brigitte Wielage en Nico Portegijs. Ze werden beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Mevrouw Wielage was sinds maart 2005 tot nu toe raadslid voor de VVD in Diemen. Het grootste deel van die periode was zij fractievoorzitter. In de loop der jaren heeft ze zich in vele rollen verdienstelijk gemaakt, onder andere als lid van het presidium, het seniorenconvent, de werkgeverscommissie en de werkgroep vrijwilligersonderscheiding. De heer Portegijs was in twee perioden raadslid namens de PvdA, van 1994 tot 1998 en vanaf 2006 tot heden, eveneens een periode als fractievoorzitter. In de tussenliggende tijd diende hij ook een periode als wethouder.

De heer Portegijs was in twee perioden raadslid namens de PvdA, van 1994 tot 2002 en vanaf 2006 tot heden, eveneens een periode als fractievoorzitter. Hij was ook een tijd wethouder van Diemen.

Burgemeester Boog roemde beide uittredende raadsleden: ‘Met 17 respectievelijk 16 jaar raadservaring zien we nu twee zwaargewichten afscheid nemen. Dat gemis zal zich laten voelen in Diemen en in de gemeenteraad. Als gemeente zijn we hen zeer erkentelijk dat ze zich – ieder vanuit de eigen overtuiging - zo lang en zo stevig in hebben gezet voor onze gemeenschap. Mevrouw Wielage heeft zich in haar carrière als raadslid laten kennen als een inventief, constructief en betrokken raadslid. Of het nu ging om financiën, veiligheid of het betrekken van burgers, zij wist op deze onderwerpen vasthoudend en met oog voor de Diemense belangen haar standpunten uit te dragen. De heer Portegijs beschouwen we als het geweten van de gemeenteraad. Met zijn bestuurlijke en regionale ervaring kon hij raad en college scherp houden in hun rol. Bovendien had hij altijd oog voor de positie van de kwetsbare Diemenaren. Ons past hen beiden ontzettend veel dank.’

Tijdens de buitengewone raadsvergadering nam ook een aantal andere raadsleden afscheid. Onder hen ook drie (oud-)fractievoorzitters: dhr. De Haan van D66, die bijna twaalf jaar zitting had in de Diemense gemeenteraad, mevr. Van Engelen (GroenLinks), die ruim 10 jaar in de raad zat, en mevr. De Graaff, die twee raadsperiodes diende namens het CDA. Burgemeester Boog sprak ook grote waardering uit voor hun grote inzet voor het lokale bestuur en de inwoners van Diemen. Verder nam de gemeenteraad van Diemen met veel dankbaarheid eveneens afscheid van mevr. Van Schoot (GroenLinks), dhr. Berkhout (D66), dhr. Simonetti (D66) en dhr. Smits (Onafhankelijke Partij Diemen).

Nico Portegijs ontvangt onderscheiding.
Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief