Afbeelding

Meer mentale gezondheidsproblemen en eenzaamheid door corona

Algemeen

DIEMEN - Elke vier jaar onderzoekt de GGD hoe het staat met de gezondheid en het welbevinden van de inwoners van Diemen. Uit de gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 blijkt dat 82% van de Diemenaren de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart. Aan de andere kant is de mentale gezondheid afgelopen jaren achteruit gegaan, de coronacrisis heeft hier een grote impact op. Vergeleken met 2016 zijn er in Diemen minder rokers, al roken er nog wel meer mensen dan elders in de regio. De cijfers voor overgewicht en obesitas wijken in Diemen niet af van de rest van de regio, maar zijn gunstiger dan de landelijke cijfers.

In het najaar van 2020 deden 1.350 van de 3.553 uitgenodigde inwoners van Diemen mee aan het onderzoek. Dit is een respons van 38%. 

Gezondheidsgevoel meestal (zeer) goed

In Diemen ervaren meer inwoners hun eigen gezondheid als (zeer) goed (82%) dan gemiddeld in Nederland (79%). Ook rapporteren minder inwoners in Diemen een langdurige ziekte of aandoening dan de rest van de regio en gemiddeld in Nederland. Ouderen en laagopgeleiden rapporteren vaker gezondheidsproblemen dan gemiddeld. Deze cijfers zijn niet veranderd in vergelijking met 2016.

Mentale gezondheid en eenzaamheid

In 2020 zien we een toename van eenzaamheid in Diemen. Het aantal mensen dat zich eenzaam voelt, is vergelijkbaar met de regio maar meer dan gemiddeld in Nederland. Mensen in Diemen ervaren vaker stress dan in de regio en in Nederland, vooral 18- t/m 34-jarigen. De coronacrisis heeft grote impact op het mentaal en sociaal welbevinden. Bijna een vijfde van de inwoners van Diemen gaf in het najaar van 2020 aan dat zij zich door de coronacrisis depressiever voelden. Ruim een kwart voelde zich angstiger. Dit geldt nog sterker voor 18- t/m 34-jarigen.

‘De aanpak van eenzaamheid vinden we erg belangrijk’, aldus wethouder Jeroen Klaasse. ‘We zijn als gemeente aangesloten bij Een tegen Eenzaamheid en hebben onlangs het Actieplan Eenzaamheid Diemen vastgesteld. Daarbij hebben we ook oog voor jongvolwassenen in onze gemeente. Ook voor andere (mentale) gezondheidsproblemen die jongeren ervaren, hebben we diverse vormen van ondersteuning, zoals bijvoorbeeld de online hulplijn Uptalk.’

Leefgewoonten

42% van de volwassen Diemenaren heeft overgewicht of obesitas. Dit percentage is de afgelopen tien jaar niet veranderd. Ruim acht op de tien inwoners eten minimaal vijf keer per week groente. In Diemen wordt meer gesport dan gemiddeld in Nederland; er is geen verschil met de rest van de regio. In Diemen rookt 17% van alle volwassenen. Het goede nieuws is dat we sinds 2010 een dalende trend zien. In de coronacrisis is het alcoholgebruik bij een op de vier inwoners van Diemen veranderd: 10% zegt meer te drinken, 18% is minder gaan drinken, vooral 18- t/m 34-jarigen.

Wethouder Klaasse: “Onlangs is een gezondheidsmakelaar begonnen in Diemen. Zij gaat extra aandacht geven aan acties in het kader van de preventie van overgewicht, roken en alcoholgebruik.”

Over de gezondheidsmonitor

Iedere vier jaar wordt het onderzoek in het kader van de Gezondheidsmonitor door de GGD uitgevoerd onder zelfstandig wonende Amstellandinwoners van 18 jaar en ouder. De monitor 2020 is uitgevoerd tijdens de tweede coronagolf (periode 10 september tot en met 16 december 2020). In het onderzoek is dan ook specifiek gevraagd wat de invloed was van de coronacrisis op een groot aantal gezondheidsthema’s. De resultaten zijn per gemeente weergegeven in een factsheet. Deze zijn te vinden in de gezondheidsmonitor Diemen 2020.

Uit de krant

Voorproefje WeesperNieuws Extra? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief