Peter Prins, fractievoorzitter van de Ouderenpartij Diemen.
Peter Prins, fractievoorzitter van de Ouderenpartij Diemen. Foto: Anneke Bloema

Ouderenpartij Diemen stelt vragen over mogelijke toename van flitsbezorging

Algemeen

DIEMEN De Ouderenpartij Diemen heeft aan het college van B en W schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke toename van flitsbezorging.

“De gemeente Amsterdam heeft met ingang van gisteren een voorbereidingsbesluit genomen waarin de vestiging van zogenaamde ‘dark stores’, distributiepunten van flitsbezorgers, binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam voor een jaar wordt verboden. Het is aannemelijk dat deze bedrijven nu naar omliggende gemeenten, waaronder Diemen, zullen uitwijken en de Diemense straten en fietspaden nog meer bevolkt zullen worden met flitsbezorgers. ‘Dark stores’ worden vaak gevestigd in leegstaande panden”, aldus de Ouderenpartij Diemen.

“In de raadsvergadering van februari stelt u voor enkele bestemmingsplannen vast te stellen in het kader van de ‘Veegactie’ om bij invoering van de Omgevingswet over actuele bestemmingsplannen te beschikken.”

De Ouderenpartij Diemen vraagt het college of er al vestigingen van dit soort bedrijven in Diemen zijn. Ook wil de partij weten waar er in de geagendeerde bestemmingsplannen aandacht wordt besteed aan het vestigen van ‘dark stores’ en of het college bereid is de voorliggende bestemmingsplannen zo aan te passen dat de vestiging van ‘dark stores’ voor flitsbezorgers wordt tegengegaan of ontmoedigd. De Ouderenpartij Diemen vraagt tenslotte of het college het met de partij eens is dat de ongecontroleerde ontwikkeling van flitsbezorging en de vestiging van ‘dark stores’ ongewenst is.

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief