Wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg.
Wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg.

Diemen stimuleert bedrijfsleven tot energiebesparing

Algemeen

DIEMEN - Om meer bedrijven te stimuleren hun energiebesparingsplicht na te leven, heeft de provincie Noord-Holland samen met gemeenten, vier omgevingsdiensten en het bedrijfsleven een Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven 2022-2025 ontwikkeld.

Betere naleving van de energiebesparingsplicht in Noord-Holland levert een extra besparing op van 5% van het totale energieverbruik van de industrie- en dienstensector in Noord-Holland. Wethouder Matthijs Sikkes van den Berg heeft dit akkoord op 27 januari namens Diemen ondertekend. In totaal hebben 28 gemeenten in Noord-Holland het akkoord ondertekend en de verwachting is dat dit aantal nog toeneemt. De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven die veel energie verbruiken besparingsmaatregelen te nemen die zich in 5 jaar terugverdienen. Op dit moment voldoet zo’n 11% van de bedrijven in Noord-Holland volledig aan deze plicht. In Diemen ligt dat percentage hoger omdat de gemeente al in 2020 actief begonnen is om Diemense bedrijven met een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3 aardgas te benaderen. Het resultaat van deze projectmatige aanpak is dat inmiddels nagenoeg alle bedrijven hebben gemeld welke energiebesparende maatregelen ze (gaan) treffen.

De gemeente is inmiddels begonnen met communiceren over de energielabelplicht voor kantoren (in 2023 moeten kantoren minimaal label C hebben) en in 2023 komt er weer een nieuwe ronde voor de energiemeldplicht. Daarnaast wil de gemeente het opwekken van duurzame energie op bedrijfsdaken gaan stimuleren via een apart programma zon op grote daken. De gemeentelijke organisatie doet zelf ook mee. Diemen heeft met energiebesparingsmaatregelen de al wat oudere gemeentelijke kantoren naar energielabel A gebracht.

Wethouder Matthijs Sikkes van den Berg: “Energiebesparing is in het kader van de energietransitie enorm belangrijk en ook een belangrijke doelstelling in onze gemeentelijkeduurzaamheidsagenda. Dit geldt voor de gemeentelijke organisatie, voor inwoners, maar ook het bedrijfsleven mag niet achterblijven. De provinciale subsidie helpt ons om bedrijven in onze gemeente de komende tijd nog beter te kunnen stimuleren om deenergiebesparingsverplichting na te leven. Wij doen dat door een combinatie van stimulerend toezicht, handhaving en ondersteuning.”

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief