Afbeelding
Foto: DiemerNieuws

Gemeenteraad: geen kerncentrale in dichtbebouwd gebied als Diemen

Algemeen

DIEMEN - De gemeenteraad heeft donderdagavond een amendement van de Ouderenpartij Diemen aangenomen waarin de raad zich uitspreekt tegen de bouw van een kerncentrale in een dichtbebouwd gebied als Diemen. De fracties van het CDA en Ons Diemen stemden tegen het amendement.

Dit amendement maakt deel uit van het raadsbesluit over de Omgevingsvisie Diemen 2040.

Er zijn overigens geen plannen voor de bouw van een kerncentrale in Diemen.

In het amendement geeft de Ouderenpartij Diemen aan dat in het landelijke coalitieakkoord van de VVD, D66, CDA en CU wordt ingezet op de bouw van twee kerncentrales op nader te bepalen locaties. In het amendement stelt de Ouderenpartij Diemen dat er geen goede oplossingen zijn voor de opslag en verwerking van kernafval.

De fracties van het CDA en Ons Diemen zijn overigens geen voorstanders van de bouw van een kerncentrale in een dichtbevolkt gebied. Zij willen echter de toekomstige technische ontwikkelingen afwachten.

Het college van Ben W zal het besluit van de gemeenteraad onder de aandacht brengen van het Kabinet, de Tweede en Eerste Kamer en de Provincie Noord-Holland.

De fractie van GroenLinks diende aanvankelijk een amendement in waarin de partij de gemeenteraad vroeg zich er over uit te spreken dat er binnen de gemeentegrenzen van Diemen, en specifiek op het terrein van Vattenfall, geen plaats is voor een kerncentrale en dat er ook geen plaats wordt gemaakt voor een kerncentrale in Diemen.

De meerderheid van de gemeenteraad zag meer in de formulering van het amendement van de Ouderenpartij Diemen, waarin stelling wordt genomen tegen de bouw van een kerncentrale in een dichtbebouwd gebied als Diemen. GroenLinks trok het amendement na een schorsing in en steunde het amendement van de Ouderenpartij Diemen.

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief