Afbeelding
Foto: Gerrit Alink

Kinderraad Diemen pakt thema’s verkeer en klimaat op

Algemeen

DIEMEN De nieuwe kinderraad 2021-2022 van Diemen heeft de thema’s uitgekozen waar ze dit schooljaar mee aan de slag wil. Die thema’s zijn verkeer, natuur en klimaatverandering. Ook gaat de kinderraad mee doen met de actie van de Rotary Club Diemen voor het opruimen van de Plastic Soup. Nu gaat de kinderraad aan de slag om de ideeën om te zetten in concrete acties.

Bij natuur en klimaatverandering hadden de kinderen al veel ideeën. Enkele suggesties waren groene schoolpleinen, meer bomen planten en zonnepanelen op alle daken. Maar ook zwerfafval opruimen in de natuur en zorgen voor meer nestkastjes en insectenhotels werden genoemd. Het thema verkeer zal in mei centraal staan.

De kinderraad bestaat uit 17 kinderen van zes van de zeven Diemense basisscholen. De kinderraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college en de gemeenteraad. Daarnaast zijn de leden van de kinderraad ambassadeurs en praten zij met hun klasgenoten en vrienden over de onderwerpen waar ze zich mee bezig houden als kinderraadslid. De gemeente vraagt de kinderraad soms om mee te denken over onderwerpen en om te helpen bij het aanpakken van lokale problemen, denk aan: speelplekken, groen en natuur, veiligheid, duurzaamheid, pesten en sociale media.

De gemeente Diemen hecht waarde aan de inbreng en ideeën van iedereen, ook van kinderen. De kinderraad geeft kinderen uit Diemen de kans om actief mee te doen en mee te denken over onderwerpen die hen aangaan en om invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeente. Voor kinderen is de kinderraad ook een mooie manier om hun vaardigheden te ontwikkelen en een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief