Burgemeester Boog.
Burgemeester Boog. Foto: Holzhaus Fotografie.

Burgemeester Boog: ‘Ik hoop dat 2022 een jaar wordt van meer verbinding’

Algemeen

DIEMEN - Burgemeester Erik Boog hoopt dat 2022 een jaar wordt van meer verbinding en minder tegenstellingen. De burgemeester blikt terug op het jaar 2021 en kijkt vooruit naar het jaar 2022.

Het jaar 2021 werd net als het jaar daarvoor gedomineerd door corona. Boog is van mening dat 2021 een jaar was met twee gezichten.

Hoe kijkt u terug op 2021?

“2021 was voor Diemen een jaar met twee gezichten. Het was een jaar dat helaas weer gedomineerd werd door corona. Aanvankelijk was de gedachte dat we met vaccineren het virus eronder zouden krijgen, maar de werkelijkheid is anders gebleken. Vaccineren helpt enorm, we zijn er echter nog lang niet. We moeten dus de moed erin houden. Dat is niet makkelijk. Ik roep regelmatig: hou vol Diemen!, maar als je als ondernemer vervolgens weer op een persconferentie het bericht krijgt dat je zaak dicht moet, dan heb je daar geen boodschap meer aan, dat begrijp ik wel. Toch probeer ik positief te blijven, en ik hoop dat iedereen dat probeert, hoe moeilijk het ook is. Laten we elkaar tot steun zijn en elkaar hier doorheen helpen. En het kabinet moet nu eindelijk met een strategie voor de lange termijn komen. We gaan nu van lockdown naar lockdown, met steeds weer andere regels. Dat werkt niet meer. Het ondermijnt het draagvlak voor de aanpak en biedt geen perspectief voor ondernemers, de zorg en het onderwijs. Corona zal ons nog even in de greep houden, en daar moet een coherente strategie op worden geformuleerd.”

“Het andere gezicht van 2021 was voor Diemen positief. Ondanks de coronacrisis blijven wij als gemeentebestuur fors investeren in de openbare ruimte, voorzieningen, woningbouw, veiligheid en het sociaal beleid. Dat kan door de groei van onze gemeente en ons goede financiële beleid. Dat zie je terug in Diemen. De herinrichting van de Oost-West-As is heel geslaagd. De beplanting langs de Weespertrekvaart is prachtig geworden. Het sportpark is mooi uitgebreid, met onder meer ruimte voor hockeyvelden. De nieuwe sporthal is gebouwd en kan bijna in gebruik worden genomen. Op Punt de Sniep en in Holland Park zijn weer veel woningen gereed gekomen en eindelijk was er bij de tramlus sociale woningbouw mogelijk. Diverse delen van Diemen-Noord zijn opgeknapt en Beukenhorst heeft een buurthuis gekregen. En voor mij als burgemeester in het bijzonder van belang: de aanpak van ondermijnende criminaliteit hebben wij verbreed en geïntensiveerd. Daarmee blijven wij stevig werk maken van een veiliger Diemen.”

“Voor mij persoonlijk voelde 2021 ook heel dubbel. Ik was natuurlijk erg dankbaar voor mijn herbenoeming, het vertrouwen dat ik wederom kreeg van de gemeenteraad en de fijne reacties van zo veel mensen uit Diemen. Maar als burgemeester was het ook moeilijk om te zien hoeveel persoonlijk leed er in Diemen is door de coronacrisis. Mensen die ernstig ziek worden, zelfs overlijden aan het virus. Ondernemers die het niet meer zien zitten. Veel jongeren die te maken krijgen met psychosociale klachten. Dat gaat mij aan het hart en ik voel mij soms ook machteloos. We doen ons best als gemeente om aanvullend op de landelijke maatregelen ondersteuning te bieden, maar de mogelijkheden zijn beperkt. En ik vind het heel lastig om ‘burgervader op afstand’ te zijn. Ik ben graag fysiek aanwezig bij de leuke evenementen, maar ook bij de moeilijke momenten in het leven van mensen. Door corona is dat maar beperkt mogelijk. Gelukkig volgen veel mensen mij op social media. Dan is er toch nog een beetje contact.” 

Wat zijn uw wensen en verwachtingen voor 2022?

“Natuurlijk hoop ik dat we snel uit de coronacrisis komen. Maar zoals gezegd ben ik bang dat we nog voor langere tijd vastzitten aan allerlei beperkingen. We zullen moeten accepteren dat corona nog langer onder ons blijft en dat we daar onze maatschappij op moeten inrichten. Belangrijk blijft dat getroffenen aanspraak kunnen blijven maken op financiële steun van de rijksoverheid. Persoonlijk hoop ik ook dat we in Nederland niet de stap gaan zetten naar 2G of een vaccinatieplicht. De effectiviteit van die maatregelen is namelijk twijfelachtig, maar ze grijpen mijns inziens wel heel ver in op onze grondrechten. Daarnaast wens ik dat de landelijke overheid het werken in de publieke sector weer beter gaat waarderen. Als deze crisis iets laat zien, dan is het wel hoe belangrijk het is om meer te investeren in publieke diensten als zorg, onderwijs en politie.”

“2022 wordt in diverse opzichten een spannend jaar voor Diemen. Op 16 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Ik hoop dat veel inwoners van Diemen hun stem zullen uitbrengen. Het stemrecht is een belangrijk democratisch recht en het geeft mensen de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de koers van Diemen de komende jaren. Daarnaast hoop ik dat Vattenfall gaat besluiten om de biomassacentrale niet te bouwen. Ze hebben het definitieve besluit al enkele malen uitgesteld. Hopelijk komt van uitstel nu ook afstel. Niemand zit te wachten op deze biomassacentrale. Diemen denkt graag mee over alternatieven en ik hoop het nieuwe kabinet ook.”

“Ondertussen gaat Diemen in 2022 door met investeren. Theater de Omval wordt uitgebreid, onder andere met de bibliotheek en een extra zaal. Daarmee wordt De Omval nog meer de culturele huiskamer van Diemen. De bouw van de spooronderdoorgang bij station Diemen vordert gestaag. Ook in groen, water, biodiversiteit en wandel- en fietsroutes investeren we om zo het groen in Diemen te versterken en beter te ontsluiten. We zetten het komende jaar ook nieuwe stappen in de energietransitie en het klimaatbeleid. En in 2022 kunnen we in Holland Park West ook honderden woningen bouwen in de sociale huur en de middeldure huur. Daar is enorme behoefte aan.”

“Persoonlijk hoop ik dat 2022 een jaar wordt van meer verbinding en minder tegenstellingen. Door corona zijn de spanningen in de samenleving helaas opgelopen. Ik schrik regelmatig van hoe mensen elkaar bejegenen. Zeker op social media is dat het geval. Het wordt steeds feller en vijandiger. De wetenschap wordt door sommigen weggezet als ‘gewoon een mening’ en er worden onnodig kwetsende vergelijkingen gemaakt. Ik wens dat we dat tij kunnen keren het komende jaar. Dat we meer stilstaan bij wat ons bindt. Dat we beter luisteren naar elkaar, de nuances zien en respectvoller met elkaar zullen omgaan. Dat we blijven omkijken naar elkaar en elkaar steunen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we in Diemen daar het goede voorbeeld in kunnen geven. Dan wordt 2022 ondanks alle moeilijke uitdagingen toch een mooi jaar!”

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief