Punt van de Sniep met muziektent waarin het Diemer fanfarekorps een concert geeft. Foto genomen vanaf de oostelijke zijde van het Weesper jaagpad (thans de Prins Hendrikkade). Aan de overkant van het water de Muiderstraatweg.(1906)
Punt van de Sniep met muziektent waarin het Diemer fanfarekorps een concert geeft. Foto genomen vanaf de oostelijke zijde van het Weesper jaagpad (thans de Prins Hendrikkade). Aan de overkant van het water de Muiderstraatweg.(1906) Foto: HKD

Muziek op de Sniep

Algemeen

Groeten uit Diemen

DIEMEN - In het begin van de twintigste eeuw vond je in veel steden en dorpen van die typische muziektempeltjes. De muziektenten waren gebouwtjes waar veel aandacht aan was besteed tot eenvoudige houten bouwsels. Ze moesten voldoen aan een open karakter dat nodig was voor een goede akoestiek. In de omgeving mocht geen andere bebouwing of begroeiing zijn. Ook het vaak massaal luisterende publiek absorbeerde al veel geluid, wat afbraak kon doen aan de klankkleur. Vandaar dat er een grote open ruimte van 15 tot 20 meter werd gecreëerd waarin het publiek niet gewenst was. Daardoor botsten de klanken niet tegen de toehoorders. Het concert verspreidde zich als het ware over de aanwezigen heen. Diemen had zeker een goede muziektent nodig, want het dorp beschikte over uitstekende muzikanten. Zij hadden zich verenigd in het Diemer Fanfarekorps, dat in 1897 werd opgericht. Zo kwam er op het uiterste puntje van de Sniep rond 1900 een fraaie muziektent. Het gebouw links op de foto was van de Coöperatieve Vereeniging Ons Voordeel. Bij uitvoeringen nam het publiek plaats aan de kade van de Muidertrekvaart en de Keulsche Vaart.

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief