Hilda van 't Riet, fractievoorzitter van GroenLinks.
Hilda van 't Riet, fractievoorzitter van GroenLinks.

GroenLinks dient in januari motie in: ‘Diemen zegt alvast nee tegen een kerncentrale in Diemen’

Algemeen

DIEMEN - De fractie van GroenLinks dient in januari 2022 een motie in tegen het bouwen van een kerncentrale in Diemen. 

Er is op dit moment geen plan om een kerncentrale in Diemen te bouwen.

“In het regeerakkoord staat dat het kabinet zich inzet voor de bouw van twee kerncentrales op nader te bepalen locaties. In het regeerakkoord is opgenomen dat het gebruik van houtige biomassa voor energiedoeleinden zo snel mogelijk wordt afgebouwd. Overwegende dat de door het kabinet-Rutte III ingestelde landelijke subsidies voor gebruik van houtige biomassa leidde tot de keuze van Vattenfall om een biomassacentrale in Diemen te bouwen is het te hopen dat het zo snel mogelijk afbouwen van houtige biomassa leidt tot het niet bouwen van de biomassacentrale in Diemen. Wij stonden als gemeente buitenspel en moeten nu aan de voorkant onze positie aangeven dat een kerncentrale onwenselijk is, zeker zolang er geen goede oplossing is voor de opslag en verwerking van kernafval. Dit is geen vooruitgang, maar slechts een verschuiving van het probleem”, aldus de fractie van GroenLinks.

De fractie van GroenLinks wil dat de gemeenteraad zich er in januari over uitspreekt dat er binnen de gemeentegrenzen van Diemen, en specifiek op het terrein van Vattenfall, geen plaats is voor een kerncentrale en dat er ook geen plaats wordt gemaakt voor een kerncentrale in Diemen. GroenLinks verzoekt het college van B en W om dit standpunt dan uit te dragen en de motie onder de aandacht te brengen van van de formateur, de Eerste en Tweede Kamer, de provincies en gemeenten van Nederland.

GroenLinks wilde de motie donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering indienen. Maar na overleg werd besloten om de motie in januari in te dienen. Dan wordt ook een besluit over de Omgevingsvisie genomen.

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief