Afbeelding
Foto: Trudy Kroese

Raad van State geeft mogelijk snel oordeel over busbaan Diemen-Zuid

Algemeen

DIEMEN - De Buurtgroep VerkeerD door Diemen-Zuid heeft de Raad van State vandaag om een versneld oordeel gevraagd over de openstelling van de busbaan in Diemen-Zuid voor alle gemotoriseerde verkeer. De gemeente Diemen heeft zich aangesloten bij dat verzoek. Dat betekent dat mogelijk al over zes weken duidelijk is of de openstelling wel of niet kan doorgaan.

Woordvoerders van de buurtgroep zijn fel tegen de openstelling voor ander verkeer dan bussen en hulpdiensten. Dat leidt namelijk niet alleen tot meer verkeer, maar ook tot meer lawaai. Dat blijkt ook uit diverse geluidsonderzoeken die de gemeente heeft laten maken. Volgens het meest actuele onderzoek zal bij zeker 19 woningen langs de busbaan het lawaai flink toenemen. 

Voor die woningen is intussen een onderzoek gestart om het lawaai binnen die woningen aanvaardbaar te houden, aldus de advocaat van de gemeente. “Het is aannemelijk dat dit wordt gehaald.” Maar het is volgens hem afhankelijk van het nadere onderzoek wat er precies moet gebeuren aan die woningen.

Mogelijke breekpunten

Het is voor de Raad van State nu de vraag of het aanvaardbaar is dat de openstelling van de busbaan voor ander verkeer voor een toename van lawaai zorgt. Het plan voor de openstelling is wel vastgesteld, terwijl nog onzeker is dat bij die 19 woningen een aanvaardbaar leefklimaat zal heersen. Dat kan een breekpunt zijn voor de Raad.

Een ander vraagstuk voor de Raad is de voorgenomen maximumsnelheid van 30 kilometer op de busbaan. Dat is niet in het bestemmingsplan voor dit project geregeld. Daarover zal de gemeenteraad van Diemen een apart verkeersbesluit nemen. Maar volgens de advocaat van de gemeente mag de buurtgroep er op vertrouwen dat de 30 kilometer grens wordt ingevoerd.

Of de weggebruikers zich aan die maximumsnelheid gaan houden, wordt zeer betwijfeld door de buurtgroep, omdat het geen realistische maximumsnelheid is. Als dat niet gebeurt, is dat volgens de advocaat van de gemeente een kwestie van handhaving. “Het is toch van de zotte dat burgers straks om handhaving moeten vragen”, reageerde een van de woordvoerders van de buurtgroep. “Het enige wat je kunt doen, is sensors in de weg aanbrengen.” 

Wet geluidhinder

De geluidsonderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren, gaan uit van 30 kilometer. Rijden weggebruikers harder, dan klopt van de geluidsonderzoeken ook niet veel meer. De praktijk haalt dan de theorie in. En meer buurtbewoners krijgen dan meer lawaai te verduren. 

Door de invoering van de maximumsnelheid van 30 kilometer is de gemeente ook niet gebonden aan maatregelen die door de Wet geluidhinder worden voorgeschreven. De advocaat van de gemeente stelde dat de gemeente wel in de ‘geest’ van die wet heeft gehandeld. Maar de aanleg van bijvoorbeeld stil asfalt en geluidsschermen is nu dus niet verplicht. En dat wil de gemeente ook niet. Stil asfalt helpt in dit geval weinig, aldus de advocaat en het kost relatief veel geld. Geluidsschermen vindt de gemeente niet thuishoren in deze wijk.

De woordvoerders van de buurtgroep vinden dat de geluidsonderzoeken niet deugen, omdat niet is uitgegaan van het toekomstige lawaai in en nabij de woningen langs de busbaan. De onderzoeken zijn uitgegaan van openstelling van de weg en welke gevolgen dat heeft voor de omwonenden. Die zijn niet alleen gunstig.

Uit de krant