Afbeelding
Foto: DiemerNieuws

College stuurt toekomstvisie over verwarmen zonder aardgas naargemeenteraad

Algemeen

DIEMEN - In 2050 koken en verwarmen we in Nederland zonder aardgas. Dat is de ambitie en uitdaging die is afgesproken in het Nationale Klimaatakkoord. In dit akkoord is ook afgesproken dat de gemeenten hierop de regie gaan voeren. Diemen gaat nu de eerste stap zetten: voor het einde van dit jaar wordt een visie opgeleverd waarin staat beschreven hoe we in de toekomst van het aardgas af kunnen in Diemen. 

Deze week heeft het college van B en W de Transitievisie Warmte naar de gemeenteraad gestuurd. Het is nu aan de gemeenteraad om de visie nog voor het einde van dit jaar vast te stellen. Met de Transitievisie Warmte maakt de gemeente inzichtelijk welke kansen zij ziet voor het aardgasvrij maken van de buurten, wijken en bedrijventerreinen. Hiervoor is op basis van allerlei beschikbare data energetisch en bouwkundig onderzoek gedaan. Daarnaast is er gesproken met inwoners en betrokken organisaties, waaronder woningbouwcorporaties en netwerkbeheerders. De uitkomsten van alle bijeenkomsten en onderzoeken zijn verwerkt ineen kansenkaart waarin voor elke buurt de kansrijke opties voor een nieuwe toekomstige warmtevoorziening worden omschreven.

Eerst isoleren

Eerste stap in de warmtetransitie is de behoefte aan warmte terugdringen door te isoleren. Dat is voor de meeste buurten het advies. Daarna kan de stap naar aardgasvrij gemaakt worden. In Diemen-Centrum en Diemen-Zuid zijn de kansrijke verwarmingstechnieken elektrische warmtepompen en warmtenetten met midden temperaturen. Voor de relatief nieuwe en goed geïsoleerde wijken zoals Diemen-Noord is het advies om op termijn de overstap te maken naar een elektrische warmtepomp. Mogelijk zijn hier ook kansen voor een lage temperatuur warmtenet (bijvoorbeeld op basis van aquathermie). De woningen in het buitengebied zijn moeilijk te koppelen aan een collectieve warmteoplossing. Hier is het advies aan inwoners om te isoleren en over te stappen op een (hybride) warmtepomp als de cv-ketel aan vervanging toe is. Ook voor de inwoners die voor de kortere termijn een tussenoplossing zoeken (bijvoorbeeld omdat de ketel aan vervanging toe is), is het advies om uit te kijken naar een hybride warmtepomp. In Diemen zijn er ook wijken die al grotendeels aardgasvrij zijn, met name Holland Park en Plantage de Sniep.

Geen dwang

Als de gemeenteraad de Transitievisie Warmte vaststelt draait het vanaf 2022 om de vraag wáár er gestart kan worden met een concreet project. Hierover wil de gemeente in de eerste helft van 2022 de gesprekken starten met inwoners, ondernemers en betrokken organisaties en samen bepalen waar er kansrijke mogelijkheden zijn om wijkuitvoeringsplannen te ontwikkelen. De gemeente pakt wel de regie met deze Transitievisie Warmte, maar legt nu bewust geen warmteopties op en bepaalt ook niet wanneer in welke wijk gestart gaat worden. De gemeente wil en kan eigenaren van woningen en andere gebouwen niet dwingen aanpassingen te doen in hun woning. Bij het verduurzamen van een woning of gebouw maakt iedere eigenaar een eigen afweging. We doen dit samen is het uitgangspunt.

Elke vijf jaar herziening

In deze Transitievisie Warmte zijn de warmtetechnieken groengas en waterstof niet meegenomen. Dit komt omdat groengas niet voldoende beschikbaar is en waterstof in Nederland tot de periode 2030 nog niet voldoende is doorontwikkeld voor grootschalige toepassingen in woningen. De Transitievisie Warmte wordt elke vijf jaar herzien en dan worden nieuwe innovaties meegenomen en ook de kansen voor groengas en waterstof opnieuw bekeken.

Meer informatie op www.diemen.nl/gasvrij 

Op deze website is binnenkort, na vaststelling door de gemeenteraad, de Transitievisie Warmte te lezen.

Uit de krant