Het bureau van de Rijkspolitie Diemen aan de Muiderstraatweg 13, circa 1954.
Het bureau van de Rijkspolitie Diemen aan de Muiderstraatweg 13, circa 1954. Foto: HKD

Nieuw politiebureau

Algemeen

Groeten uit Diemen

DIEMEN - Tot kort na de Tweede Wereldoorlog was de Diemense politie gehuisvest in de voormalige dokterswoning aan de Hartveldseweg in het pand waarvan de linkerkant het raadhuis was. Maar toen na de oorlog de samenleving weer op gang kwam, werd de ruimte in het gebouw voor burgemeester, wethouders, politici én het nieuw gevormde Corps Rijkspolitie Groep Diemen te krap. Er moest een nieuw politiebureau komen. Een plek werd gevonden aan de Muiderstraatweg, waar een al lang leegstaand gebouw tegen de vlakte ging voor nieuwbouw. Daar zou de rijkspolitie de ruimte hebben en voorlopig houden voor het langzaam uitdijende korps in het groeiende Diemen. Er was nog wel een probleem bij de bouw. De gemeenteraad wilde dat de rooilijn een paar meter naar achter kwam te liggen om het verkeer aan de drukke Muiderstraatweg goed te regelen. Die ingreep maakte wel dat de totale bouwkosten hoger uitvielen dan normaal, maar om het bedrag van 40.000 gulden kunnen we ons met de huidige prijzen natuurlijk verbazen. In november 1953 stak burgemeester Dallinga symbolisch de sleutel in het slot van de deur van het nieuwe bureau, waarna opperwachtmeester Hendrik Bouman hem volgde.

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief