Afbeelding
Foto: DiemerNieuws

Ontwerp-Omgevingsvisie Diemen klaar voor inspraak

Algemeen

DIEMEN - Een gezond stedelijk dorp verbonden met een groen buitengebied. Dat is Diemen in 2040 volgens de Diemense Omgevingsvisie. Deze toekomstvisie voor het dorp is inmiddels klaar voor de inspraak. Het college van Diemen nodigt iedereen uit te reageren op de ontwerp-Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie schetst op hoofdlijnen de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van Diemen op weg naar 2040.

Naast de ontwerp-Omgevingsvisie is ook een Milieu Effect Rapportage (MER) gemaakt. Dit is een onderzoek naar de invloed van de Omgevingsvisie op het milieu. Ook op het MER kunnen inwoners en andere betrokkenen reageren.

Verantwoordelijk wethouder Lex Scholten: “We hebben een intensief en succesvol participatietraject achter de rug. Veel Diemenaren toonden zich betrokken bij de toekomst van ons dorp en ook andere partners hebben actief meegedacht. We namen de opbrengst van die participatie tot uitgangspunt in de keuzes die het college nu voorlegt.” 

Kern van de ontwerp-Omgevingsvisie is dat de gemeente aandacht wil blijven besteden aan het sociale klimaat in Diemen én ook willen zorgen voor een duurzame omgeving. Scholten: “We zijn trots op de manier waarop we in Diemen samenleven en -werken en dat willen we graag zo houden. Tegelijkertijd zien we in Diemen ook dat er op het gebied van duurzaamheid iets van ons gevraagd wordt en we weten natuurlijk ook dat we op het gebied van wonen in een veeleisende omgeving leven. Dat hebben we geprobeerd in het document te verwerken.”

Stedelijke omgeving en buitengebied

Het college kiest in de ontwerp-Omgevingsvisie voor een helder onderscheid tussen de stedelijke omgeving en het buitengebied van Diemen. Op die groene omgeving van Diemen wil het college zuinig zijn. “In het buitengebied van Diemen kun je namelijk juist aan de stedelijke drukte ontsnappen, recreëren, rust vinden en ontspannen in het groen en de natuur. Het buitengebied is daarnaast ook belangrijk voor een klimaatbestendige inrichting van Diemen en het is een zoekgebied voor het opwekken van duurzame energie. In het bestaande stedelijke gebied zoeken we ruimte voor verschillende maatschappelijke opgaven zoals de grote behoefte aan betaalbare woningen en ook voorzieningen zoals sportvoorzieningen, scholen, recreatieve voorzieningen en zorgvoorzieningen. Ook wordt ingezet op een gezonde, leefbare en duurzame leefomgeving met voldoende ruimte voor groen en water in de wijken die gebruikt kunnen worden door mens, plant en dier”, aldus het college.

Ook wil het college meer ontmoetingsplekken in elke buurt en aantrekkelijke wandel- en fietsroutes ontwikkelen.

Reacties op ontwerp-Omgevingsvisie

De ontwerp-Omgevingsvisie en het bijbehorende milieueffectrapport liggen vanaf vrijdag 24 september 2021 ter inzage tot en met 5 november 2021. Iedereen in Diemen kan hierop reageren. Beide documenten zijn digitaal te raadplegen via de website www.diemen.nl/omgevingsvisie. Op de website wordt vermeld hoe een reactie kan worden gegeven. Ook liggen papieren versies van de documenten bij de balie van het Klant Contact Centrum. Verder is in dezelfde periode in de Publiekshal van het gemeentehuis een mini expositie te vinden waarin het verhaal van de Diemense ontwerp-Omgevingsvisie beeldend wordt weergegeven. Deze is gratis toegankelijk voor iedereen.

Vervolg

Alle reacties op de ontwerp-Omgevingsvisie worden verwerkt in de definitieve Omgevingsvisie van Diemen. De planning is dat de gemeenteraad in januari 2022 definitief over de Omgevingsvisie gaat besluiten.

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief