Afbeelding

Begroting Diemen: solide financiële positie, maar donkere wolken aan de horizon

Algemeen

DIEMEN - De coronacrisis bracht en brengt in financiële zin veel onzekerheid met zich mee en dat mist zijn uitwerking op de gemeentefinanciën niet. Het financiële perspectief voor de gemeente Diemen is dan ook niet onverdeeld positief.

Dat blijkt uit de Programmabegroting 2022 die het college van B&W aan de gemeenteraad heeft aangeboden. 

Door het solide financiële beleid van de afgelopen jaren kunnen de geplande investeringen in de openbare ruimte en in voorzieningen overeind blijven en ook het sociaal beleid kan op niveau worden gehouden. 

Tegelijkertijd zijn er donkere wolken aan de financiële horizon te zien. De uitwerking van de ‘crisis na de coronacrisis’ is nog onzeker en het rijk zal niet alle kosten afdekken. Verder is en blijft de jeugdzorg in financiële zin een zorgpunt. Bovendien pakt de nieuwe herverdeling van de algemene uitkering van het Rijk voor Diemen ongunstig uit.

Wethouder Financiën Lex Scholten is tevreden dat de financiën op orde zijn en dat er niet aan de investeringen in voorzieningen hoeft te worden getornd: “We hebben in financiële zin wel wat vlees op de botten. De groei van ons dorp is daar een belangrijke factor voor geweest. Mede daardoor hoeven we nu geen rigoureuze bezuinigingen te gaan zoeken. We hebben de afgelopen jaren veel plannen in gang gezet en die kunnen we gewoon doorzetten. Denk maar aan de nieuwbouw en renovatie van Sporthal Diemen, de herinrichting van sportpark De Diemen, de uitbreiding van de Omval en de ontwikkeling van Holland Park West. Verder blijven we investeren in veiligheid, in de kwaliteit van de openbare ruimte en het groen en in wandel- en fietsroutes. Ook in het sociaal domein zijn nu geen ingrepen nodig die de kwetsbaren in onze samenleving onevenredig raken.”

Minder positief is de wethouder over de ontwikkelingen op de wat langere termijn: “De coronacrisis heeft op veel gebieden een enorme impact. Veel inwoners en ondernemers zijn stevig geraakt, qua gezondheid, qua financiën of qua psycho-sociaal welzijn. Tegelijkertijd hebben we ons in Diemen samen behoorlijk door de crisis kunnen slaan. We zagen in de afgelopen anderhalf jaar veel onderlinge hulp, bijzondere initiatieven en inventieve oplossingen. Ook de overheidssteun is belangrijk geweest, maar het Rijk zal niet alles compenseren en we weten dat de effecten ook niet snel voorbij zijn. Verder zien we bij de jeugdzorg de kosten nog steeds fors oplopen, net als bij alle gemeenten. Dat vraagt veel extra geld en daarom gaan we stappen zetten om die kosten beter in de greep te krijgen. Tot slot komt er uit Den Haag nog een fikse tegenvaller. De rijksbijdrage aan gemeenten wordt anders berekend en dat levert vanaf 2023 een grote min op voor Diemen.’

Vanwege dit ongunstige beeld kiest het college er voor om nu geen nieuwe beleidsontwikkelingen in gang te zetten. ‘Grote terughoudendheid is nu op haar plaats. We willen nu liever reeds ingezet beleid en geplande investeringen op een goede manier uitvoeren. Op die manier zorgen we dat onze Diemense gemeenschap goed kan blijven functioneren en bouwen we verder aan de verbinding en ontmoeting in het dorp.’

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief