Afbeelding
Foto: DiemerNieuws

College stelt raad voor om fonds in te stellen om verenigingsleven en evenementen stimulans te geven

vr 10 sep 2021, 08:41 Algemeen

DIEMEN - Het college van Burgemeester en Wethouders wil een fonds in het leven roepen om Diemense verenigingen en evenementenorganisatoren te stimuleren weer activiteiten te organiseren voor de inwoners. 

In de coronaperiode hebben de sport- en culturele verenigingen en evenementenorganisatoren veel minder activiteiten voor hun leden kunnen organiseren en soms ook financieel moeilijke tijd gehad. Juist vanwege de belangrijke rol van het verenigingsleven in de Diemense samenleving, wil het college de verenigingen ondersteunen bij het opstarten op het moment dat de coronamaatregelen versoepeld zijn. De gemeenteraad moet nog over het voorstel beslissen.

In de coronaperiode heeft de gemeente Diemen veel verenigingen bij wijze van tegemoetkoming de verschuldigde huur kwijtgescholden en de verenigingen op allerlei manieren met raad en daad geholpen. Wethouder Klaasse van Sport en Cultuur: “Het college hecht enorm aan de rol die de verenigingen en evenementen spelen in ons dorp. Zij zijn de samenbindende kracht in een vitale gemeenschap en dat willen we graag zo houden. Na de moeilijke coronaperiode willen we hen een steuntje in de rug geven bij de herstart. Onze bijdrage kan al die clubs en vrijwilligers helpen om de draad weer op te pakken en hun rol voor de Diemense inwoners te spelen. We willen graag dat Diemen weer gaat bruisen en doen de gemeenteraad daarom dit voorstel.”

Het is de bedoeling dat het fonds - met als voorgestelde naam ‘Diemen veert op’ -  openstaat voor alle direct of indirect gesubsidieerde instellingen in Diemen. Het voorstel is dat ze plannen in kunnen dienen voor om het verenigingsleven weer op gang te helpen of het contact met de leden of met andere inwoners van Diemen te versterken. Het college stelt de gemeenteraad voor om voor het ‘Diemen veert op’-fonds 100.000 euro beschikbaar te stellen.