Hans Ploeg, directeur/bestuurder van Stichting Florente.
Hans Ploeg, directeur/bestuurder van Stichting Florente.

Stichting Florente Basisscholen organiseert zomerschool

Algemeen

Zomerschool

DIEMEN - Stichting Florente Basisscholen organiseert met ondersteuning van de gemeente Diemen een zomerschool voor leerlingen die extra leerondersteuning kunnen gebruiken. De zomerschool is gratis en bestemd voor kinderen die na de zomervakantie in groep 7 of 8 beginnen.

De lockdown heeft veel gevraagd van kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten. Ondanks ieders inzet zijn er bij sommige kinderen toch leerachterstanden ontstaan. Het doel van de zomerschool is deze kinderen tijdens de laatste weken van de zomervakantie extra onderwijs te bieden waardoor zij een betere start in het nieuwe schooljaar kunnen maken. Schoolvakken als rekenen, taal en begrijpend lezen worden op de zomerschool afgewisseld met sport- en spelactiviteiten.

De zomerschool heeft vooralsnog plek voor 30 leerlingen. Aanmelden kan tot 11 juni 2021. Voor meer informatie over de zomerschool en aanmelding kunnen ouders contact opnemen met de directeur van de basisschool van hun kind(eren).

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief