Afbeelding
Foto: DiemerNieuws

Diemen houdt over 2020 ruim €300.000 over

Algemeen

DIEMEN - De gemeente heeft het jaar 2020 afgesloten met een positief saldo van € 329.000.

Het jaar 2020 was een jaar dat in alle opzichten anders uitpakte dan verwacht. Het coronavirus zorgde voor heel veel impact op het dagelijks leven van alle inwoners, ondernemers, bedrijven en verenigingen in Diemen. Met grote inspanningen van alle betrokken partijen is ook in Diemen getracht om op allerlei manieren de helpende hand te bieden. Ook de gemeentelijke organisatie stak een tandje bij, zorgde voor noodopvang, voor voorzieningen, voor informatie, voor de uitvoering van ondersteuningsregelingen en dat de dienstverlening en het toezicht op peil bleven. In financiële zin heeft de gemeente Diemen het moeilijke jaar redelijk doorstaan. Uiteindelijk liet de jaarrekening, die het college deze week aan de gemeenteraad aanbood, een positief saldo van 329.000 euro zien.

“Alle Nederlandse gemeenten hebben een zeer lastig jaar achter de rug. In Diemen hebben we dat door onze solide financiële situatie nog redelijk op kunnen vangen”, aldus wethouder Financiën Lex Scholten. “Dat is mede te danken aan de groei die we doormaken. Ondanks dat het niet de gemeente is die grote grondverkopen doet, draagt die groei wel bij aan de jaarlijkse inkomsten van de gemeente. Ook de draagkracht voor ons bedrijfsleven, de horeca, de winkels en voor de voorzieningen verbetert door het hogere inwonertal. Mede daardoor kunnen we klappen zoals de coronacrisis nog behoorlijk opvangen.” 

“Niet rijk rekenen”

Het meest opvallend in de financiële afrekening van 2020 was dat de verwachte stijging van het aantal bijstandsontvangers als gevolg van de coronacrisis in Diemen nog niet opzienbarend was. Scholten: “Oorzaak zijn de compensatieregelingen van Rijk en gemeente, maar we verwachten wel dat die effecten nog gaan komen en moeten ons wat dat betreft zeker nog niet rijk rekenen.” 

De ambities op het gebied van het vergroenen van de openbare ruimte, het afronden van de Oost-Westas, de aanpassing van de afvalinzameling en zelfs ook van participatie bleven in 2020 op peil. Ook konden er vorig jaar met de herinrichting van sportpark De Diemen en de komst van een nieuwe sporthal stappen gezet worden bij de sportvoorzieningen. En ook de uitbreiding van De Omval met de openbare bibliotheek werd nog in 2020 in gang gezet. Tegenvaller was – net als bij alle gemeenten – de ontwikkeling op het gebied van de jeugdzorg. Wethouder Scholten: “In de loop van 2020 hebben we daar nog €750.000 extra voor moeten uittrekken. We hebben inmiddels maatregelen getroffen om die jeugdzorgkosten beter in de greep te krijgen, maar financiële hulp van het Rijk blijft ook voor Diemen van groot belang.”

Het college van Burgemeester en Wethouders bood de jaarstukken deze week aan de gemeenteraad aan. Daarbij doet het college een aantal voorstellen om het overschot te bestemmen voor een aantal projecten die afgelopen jaar niet tot uitvoering kwamen. Een deel van het overschot zal volgens het voorstel aan de reserves worden toegevoegd. De gemeenteraad zal op 8 juli over de jaarrekening en de bestedingsvoorstellen gaan besluiten.

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief